Ambasador Podlasia

29 i 30 października 2022 roku odbyły się szkolenia w ramach programu “Ambasador Podlasia” w Białymstoku. „Ambasador Podlasia” jest kontynuacją realizowanego od 2018 roku programu profesjonalizacji i podnoszenia kwalifikacji liderów, twórców i działaczy lokalnych środowisk wiejskich i wiejsko – miejskich. Program miał stworzyć odpowiednie warunki dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na…