Ścieżki Niepodległości

Ścieżki Niepodległości” (sciezki-niepodleglosci.pl) to inicjatywa mająca na celu włączenie różnych grup mieszkańców Polski (uczniów, studentów, seniorów) w poznawanie historii niepodległości poszczególnych regionów naszego kraju. Założeniem projektu jest wielopłaszczyznowe i bezpośrednie ukazanie odrodzenia się polskiej państwowości w oparciu o wrażliwość regionalną i kulturową mieszkańców.

Poprzez wzajemne odwiedzanie innych regionów kraju i poznawanie ich wyjątkowej historii i kultury, mamy szansę wzbogacić swoje poczucie przynależności do Polski, której mieszkańcy na całej rozciągłości dzielnie walczyli o swoją Ojczyznę

 

Organizowane podczas sesji wyjazdowych warsztaty i wykłady ukazują jedność i wspólnotę państwową w Polsce w pryzmacie wielości kultur, dialektów i zwyczajów. Aktywna forma podróży między regionami jest skuteczną metodą poznawania świata w myśl powiedzenia „podróże kształcą”. Wykonanie projektu oparte jest na faktach historycznych, gdzie tło stanowi ogólna sytuacja geopolityczna Polski.

Koncepcją projektu jest zorganizowanie edukacyjnych grupowych wyjazdów historyczno- kulturoznawczych (dla uczniów, studentów i seniorów) w różne regiony Polski, czego efektem ma być pobudzenie wrażliwości regionalnej uczestników oraz ich integracja z lokalną społecznością.

Proponujemy jednodniowe lub dwudniowe wyjazdy do regionów, których historie niepodległości znacząco różnią się między sobą. Podczas pobytu, grupa będzie brała udział w nawiązujących do odzyskania lokalnej niepodległości projektach edukacyjno-animacyjnych (warsztaty teatralno- muzyczne, gra miejska, wykłady, spotkania), koncertach, wystawach oraz spacerach tematycznych. Myślą przewodnią są „Ścieżki Niepodległości” ukazujące złożoność naszej wolności i trud, z jaką przyszło ją odzyskiwać poszczególnym dzielnicom naszego kraju.

Problematyka historyczna to wielość i złożoność procesów niepodległościowych poszczególnych regionów, które w efekcie stanowią całość jako „Odzyskanie Niepodległości” w obrazie II Rzeczypospolitej. W rzeczywistości była to mrówcza praca wszystkich środowisk Polski, które jednomyślnie dążyły do przywrócenia niepodległej Ojczyzny. Konieczne jest przypomnienie i zaprezentowanie działań regionalnych w tym podniosłym dziele- niektóre miały bezpośredni udział w przygotowaniu gruntu pod niepodległość- np. organizowanie łączności i wywiadu przez W. Sikorskiego i J. Hallera w Piotrkowie Trybunalskim, lobbowanie za polską sprawą w międzynarodowych środowiskach inteligenckich przez krakowskich artystów ; inne były heroicznym zrywem jak powstanie wielkopolskie; jeszcze inne, broniąc swojej świeżej niepodległości musiały stawić czoła naporowi wojsk Armii Czerwonej, jak miało to miejsce na Podlasiu podczas stoczonej bitwy białostockiej.