Warsztaty i szkolenie z zakresu budowania marki lokalnego produktu oraz skracania łańcuchów dostaw (na przykładzie greckiej tradycji konsumenckiej)

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Notatka z przeprowadzonego szkolenia…

Szkolenie z zakładania różnych form działalności gospodarczej i organizacji pozarządowych, w tym tworzenia siatek współpracy między różnymi rodzajami podmiotów prawnych

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Notatka z przeprowadzonego szkolenia…

Fundacja Hagia Marina przedstawia program szkoleń i warsztatów pt. „Nowoczesne rozwiązania rynkowe i technologiczne w rolniczych obszarach wiejskich północnej Grecji”:

DZIEŃ 1 (29 sierpnia, sobota) • wylot z Polski (Lotnisko F. Chopina w Warszawie [WAW]) o godz. 16:15 • przylot do Tesaloniki (Lotnisko „Macedonia” w Tesalonice [SKG]) o 19:35 • kolacja; • zakwaterowanie w hotelu w Tesalonice; DZIEŃ 2 (30 sierpnia, niedziela) • warsztaty i szkolenie z zakresu budowania marki lokalnego produktu oraz skracania łańcuchów…

Fundacja „Hagia Marina” rozpoczyna szkolenia i warsztaty pt. „Nowoczesne rozwiązania rynkowe i technologiczne w rolniczych obszarach wiejskich północnej Grecji”

Projekt „Nowoczesne rozwiązania rynkowe i technologiczne w rolniczych obszarach wiejskich północnej Grecji” to cykl szkoleń, warsztatów i wizyt studyjnych o tematyce rolniczej. Realizowany jest w greckim regionie Macedonii z uwzględnieniem najbardziej rozpoznawalnych miejsc: Góry Olimp, Tesaloniki oraz Półwyspu Chalkidiki. Podstawowym celem operacji jest wymiana wiedzy, doświadczeń oraz wskazanie możliwości (idei) zrównoważonego i dynamicznego rozwoju dla…

„Nowoczesne rozwiązania rynkowe i technologiczne w rolniczych obszarach wiejskich północnej Grecji”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Fundacją „Hagia Marina” z…

Powstanie Prawosławnego Forum Dialogu

W dzień Ostrobramskiej Ikony Matki Bożej, 16 lutego 2020 roku, został podpisany akt założycielski Prawosławnego Forum Dialogu. Przyszła fundacja będzie działać na polu edukacji, nauki i aktywności społecznej skierowanej do środowiska prawosławnego w Polsce i za granicą.