Polska-Ukraina: Sąsiedztwo Przyszłości

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.  Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt „Polska-Ukraina: Sąsiedztwo Przyszłości” to kompleksowy program wielopłaszczyznowego transferu wiedzy, doświadczeń i rozwiązań w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego na przykładach wypracowanych w Rzeczypospolitej Polskiej, a…

Dla kogo? Dla Podlasia!

Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025, Edycja 2023. Dla kogo? Dla Podlasia! to warsztaty i wizyty studyjne aktywizujące lokalne społeczności seniorów historycznego Podlasia zamieszkujące tereny wiejskie, wiejsko- miejskie oraz z miejscowości poniżej 100 tys. mieszkańców. Jednym…

Ostrobramska 2023

Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2023”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Projekt „Ostrobramska” jak co roku zgromadził wiele osób, które cenią Polskę, i dla których Polska jest szczególnie ważna i bliska. W tym roku po raz pierwszy, w…

Ścieżki Niepodległości 2023

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” „Ścieżki Niepodległości” to cykl warsztatów, szkoleń, wizyt studyjnych i spacerów tematycznych o tematyce dotyczącej odzyskiwania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej. Interdyscyplinarny charakter projektu pozwolił na wielopłaszczyznowe omówienie tego okresu historycznego, aż do roku 1956. Celem projektu było zwiększenie wrażliwości patriotycznej uczestników poprzez zwrócenie…

Senat Polonii Europy 2023

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023. „Senat Polonii Europy” to interdyscyplinarny projekt edukacyjno-społeczny, którego celem jest aktywizacja oraz umocnienie więzi polonijnych w Europie oraz promowanie polskiej kultury, historii i osiągnięć na kontynencie europejskim. Projekt skierowany jest zarówno do aktywnych działaczy polonijnych, jak i osób,…

Ostrobramska 2023

„Ostrobramska 2023” – XXVI Jubileuszowy Festiwal Ostrobramski jest kontynuacją Uroczystości ku czci Ostrobramskiej Ikony Matki Bożej, które swój początek mają w Atenach w 1997 roku i stanowi przegląd kulturalnych, dyplomatycznych, politycznych i społecznych relacji polsko – greckich.Od kilku lat biorą w nim udział liczne delegacje polskich parlamentarzystów, samorządowców i działaczy społecznych z Polski. Składa się…