Ambasador Podlasia

29 i 30 października 2022 roku odbyły się szkolenia w ramach programu “Ambasador Podlasia” w Białymstoku. “Ambasador Podlasia” jest kontynuacją realizowanego od 2018 roku programu profesjonalizacji i podnoszenia kwalifikacji liderów, twórców i działaczy lokalnych środowisk wiejskich i wiejsko – miejskich. Program miał stworzyć odpowiednie warunki dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na…

#PrawosławnyNieRuski!

Urodziliśmy się i wychowaliśmy na Podlasiu. To piękna ziemia – wielokulturowa, otwarta i tolerancyjna. Od wieków we wzajemnym poszanowaniu swojej kultury i tradycji mieszkali tu Białorusini, Litwini, Polacy, Rosjanie, Tatarzy, Ukraińcy oraz Żydzi – przedstawiciele wielu religii i wyznań: islamu, judaizmu, katolicyzmu, prawosławia i protestantyzmu. Jednak nie każdy, kto wychowywał się w wielokulturowym środowisku, może liczyć…

XXV Festiwal Ostrobramska w Atenach

XXV Jubileuszowy Festiwal Ostrobramski jest kontynuacją Uroczystości Ostrobramskich, które swój początek mają w Atenach w 1997 roku, i stanowi przegląd kulturalnych relacji polsko-greckich. Od kilku lat biorą w nim udział liczne delegacje polskich parlamentarzystów, samorządowców i działaczy społecznych z Polski. Składa się z uroczystej Św. Liturgii w intencji Polski i Polaków, prezentacji polskiej kultury (występy taneczne, koncerty…

Ukraino chcemy wam pomagać w walce!

#PomocObrońcomUkrainy https://zrzutka.pl/pomocobroncomukrainy WOJNA NA UKRAINIE: Wojna na Ukrainie trwa nieprzerwanie od 2014 roku, jednak wydarzenia z ostatnich dni pokazują, że sytuacja bojowa posunęła się zbyt daleko. Chcielibyśmy mieć tę moc, by móc powiedzieć stop, niestety na chwile obecną możemy jedynie wesprzeć humanitarnie i technologicznie walczących cywilów, medyków oraz żołnierzy. ZRZUTKA: Fundacja Hagia Marina uruchamia oficjalna…

Festiwal Ostrobramski w Grecji 2021

Ateny/Tesaloniki – 14-19 lipiec 2021 Festiwal Ostrobramski to uroczystość cykliczna, która swój początek bierze w 1997 roku, kiedy to kopia Ostrobramskiej Ikony Matki Bożej została przekazana parafii św. Mariny w Atenach przez delegację Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Jest to wydarzenie kulturalne promujące Polskę, budowane przez lata wokół obchodów ku czci Ostrobramskiej Ikony Matki Bożej w…

Reportaż podsumowujący projekt Senat Polonii Europy

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Amach konkursu Polonia i Polacy za Granicą. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.