„Nowoczesne rozwiązania rynkowe i technologiczne w rolniczych obszarach wiejskich północnej Grecji” – materiał filmowy

Projekt „Nowoczesne rozwiązania rynkowe i technologiczne w rolniczych obszarach wiejskich północnej Grecji” to cykl szkoleń, warsztatów i wizyt studyjnych o tematyce rolniczej. Realizowany był w greckim regionie Macedonii z uwzględnieniem najbardziej rozpoznawalnych miejsc: Góry Olimp, Tesaloniki oraz półwyspu Chalkidiki. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: “Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Materiał opracowany przez…

Wizyta studyjna w Nadleśnictwie i Parku Narodowym Góry Olimp (cz.2)

Notatka z wizyty studyjnej W dniu 08.09.2020 r. odbyła się druga część wizyty studyjnej w Nadleśnictwie i Parku Narodowym Góry Olimp. W wizycie uczestniczyło 19 osób. Podczas wizyty uczestnicy przeszli kompleksowe szkolenie dotyczące roślinności, eksploatacji i warunków przyrodniczych Góry Olimp oraz jej okolic. Odbyto spacer tematyczny Szlakiem Południowym.

Wizyta studyjna w gospodarstwie rolnym w Vrotnou (cz.2)

Notatka z wizyty studyjnej W dniu 08.09.2020 r. odbyła się druga część wizyty studyjnej w gospodarstwie rolnym w Vrotnou gm. Litochoro. W wizycie uczestniczyło 19 osób. Podczas wizyty uczestnicy zwiedzili plantację oraz sortownię jabłek, pogłębili swoją wiedzę i doświadczenia w zakresie promocji, uprawy, ochrony i marketingu. Poznano różne gatunki, metody zarządzania plantacjami i wykorzystywaną technologię.…

Warsztaty z tworzenia zbiorników retencyjnych (uwzględniając grecką specyfikę niedostatku opadów)

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Notatka z przeprowadzonego szkolenia…

Wizyta studyjna w winiarni Naoussa Vaeni (metody skupu surowca i współpracy z rolnikami, technologie przetwórcze, branding produktu)

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Notatka z wizyty studyjnej…