Zgłoś się do Mapy Kultury Szlaku Ostrobramskiej!

Zgłoś siebie lub swoją organizację / zespół do Mapy Kultury Szlaku Ostrobramskiej! Każdy, kto prowadzi działalność kulturalną na terenie województwa podlaskiego oraz historycznego Podlasia może być bardziej widoczny dla innych- wystarczy pobrać Formularz Zgłoszeniowy, uzupełnić…