SENAT POLONII EUROPY- WARSZAWA/PODLASIE 21 – 30.09.2021

„Senat Polonii Europy” jest interdyscyplinarnym projektem szkoleniowo – warsztatowym skierowanym do działaczy polonijnych na kontynencie europejskim. Polega na udziale w 10.dniowej szkole liderskiej na terenie Polski, dedykowanej działaczom polonijnym, liderom społecznym, działaczom samorządowym, dziennikarzom, aktywistom,…

Warsztaty „Gdzie słyszysz śpiew”

Warsztaty z unikalnego "śpiewu supraskiego", który jest perłą wśród polskich gatunków muzycznych, a który powstał na bazie śpiewu bizantyjskiego i był praktykowany przez mnichów w Supraślu jeszcze w XV w. Warsztaty poprowadzili dr Marcin Abijski- jedyny w Polsce…

Warsztaty „Kulinarny paszport Podlasia”

1 sierpnia 2021 w Jakubowie zorganizowano warsztaty z gotowania solianki. Prezes Fundacji Hagia Marina, Pan Patryk Panasiuk podzielił się swoją wiedzą na temat dania regionalnego. Udział wzięli uczestnicy z projektu Etnoambasador oraz osoby z gminy Jakubów. Materiał wideo…

Koncert „Między Wschodem a Zachodem” w Cegłowie

W ramach realizacji zadania „Etnoambasador 2021” zorganizowawno w Cegłowie (pow. miński, woj. mazowieckie) koncert chóru męskiego "Grabarka", a główną ideą doboru repertuaru było przenikanie się tradycji ludowych w muzyce sakralnej. Poszczególne części koncertu przeplatane były krótkimi wzmiankami o…