Wspólne Ścieżki – Odmień z nami swoje życie zawodowe!

Poradnik przeznaczony jest dla nauczycieli i kadry pedagogicznej zajmujących sięzawodowym kształceniem uczniów, studentów oraz osób dorosłychnakierowanych na prace z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,imigrantami, osobami pochodzącymi z mniejszości narodowych lub etnicznychzamieszkujących teren woj. podlaskiego. Przejdź do…

Senat Polonii Europy – podsumowanie projektu

Podczas projektu „Senat Polonii Europy” w 2022 roku odbył się panel dyskusyjny z udziałem Ambasadora Tomasz Orłowskiego oraz Michała Kabacińskiego. Uczestnicy mieli również okazję zwiedzić Sejm, gdzie zostali przywitani przez Elżbietę Witek. W trakcie projektu…

Ambasador Podlasia

29 i 30 października 2022 roku odbyły się szkolenia w ramach programu “Ambasador Podlasia” w Białymstoku. „Ambasador Podlasia” jest kontynuacją realizowanego od 2018 roku programu profesjonalizacji i podnoszenia kwalifikacji liderów, twórców i działaczy lokalnych środowisk…

#PrawosławnyNieRuski!

Urodziliśmy się i wychowaliśmy na Podlasiu. To piękna ziemia – wielokulturowa, otwarta i tolerancyjna. Od wieków we wzajemnym poszanowaniu swojej kultury i tradycji mieszkali tu Białorusini, Litwini, Polacy, Rosjanie, Tatarzy, Ukraińcy oraz Żydzi – przedstawiciele wielu…

Senat Polonii Europy 2022

„Senat Polonii Europy” jest interdyscyplinarną inicjatywą szkoleniowo – warsztatową skierowaną do działaczy polonijnych na kontynencie europejskim. Polega na organizacji i realizacji dwóch cyklów 10.dniowych szkół liderskich na terenie Polski. Dodatkowo, w ramach monitorowania efektów Senatu Polonii i…

XXV Festiwal Ostrobramska w Atenach

XXV Jubileuszowy Festiwal Ostrobramski jest kontynuacją Uroczystości Ostrobramskich, które swój początek mają w Atenach w 1997 roku, i stanowi przegląd kulturalnych relacji polsko-greckich. Od kilku lat biorą w nim udział liczne delegacje polskich parlamentarzystów, samorządowców…