Polska-Ukraina: Sąsiedztwo Przyszłości

przez Fundacja Hagia Marina
POLSKA-UKRAINA-logo
logo hagia marina
logotyp_polski_-_zgodny_z_księgą_znaku-1
flaga i godło_znaki_strona_www

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 

Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt „Polska-Ukraina: Sąsiedztwo Przyszłości” to kompleksowy program wielopłaszczyznowego transferu wiedzy, doświadczeń i rozwiązań w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego na przykładach wypracowanych w Rzeczypospolitej Polskiej, a skierowanym do szeroko pojętej administracji i społeczeństwa Ukrainy. 

Celem Projektu było kompleksowe podniesienie kwalifikacji decydentów, osób publicznych i działaczy społecznych z Ukrainy- członków rządu, parlamentarzystów, samorządowców, dyplomatów, duchowieństwa, pracowników administracji rządowej i samorządowej, przedstawicieli organizacji i instytucji krajowych, przedstawicieli Trzeciego Sektora, decydentów oraz innych grup społecznych określanych jako strategiczne, w zakresie praw człowieka, wolności sumienia wyznania, budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz elastycznego, inkluzywnego, partycypacyjnego i reprezentatywnego procesu podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach administracji. 

Odbyło się 12 posiedzeń zespołu wykonawczego, w którym wzięło łącznie ponad 50 prelegentów. Omawiano kwestie poprawy jakości prawnej sytuacji w Ukrainie.  Zwieńczeniem projektu była konferencja na temat praw obywatelskich i sytuacji prawno – konfesyjnej na Ukrainie w dniach 17-18 listopada 2023 roku w Białymstoku. W wydarzeniu wzięło udział 300 uczestników oraz 1400 beneficjentów pośrednich.