Dla kogo? Dla Podlasia!

przez Fundacja Hagia Marina
Aktywni+_logo

Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025, Edycja 2023.

Dla kogo? Dla Podlasia! to warsztaty i wizyty studyjne aktywizujące lokalne społeczności seniorów historycznego Podlasia zamieszkujące tereny wiejskie, wiejsko- miejskie oraz z miejscowości poniżej 100 tys. mieszkańców. Jednym z elementów jest integracja międzypokoleniowa seniorów z młodzieżą, co sprzyja aktywizacji starszego pokolenia, szczególnie przy realizacji wspólnych inicjatyw takich jak spektakle, koncerty czy warsztaty kulinarne i artystyczne. Projekt ma charakter interdyscyplinarny, a jego celem jest wielopłaszczyznowa aktywizacja seniorów oraz kompleksowe rozwijanie, i upowszechnianie wiedzy na temat tradycyjnych wartości, obecnych w kulturze materialnej i niematerialnej.

W ramach projektu zostało zorganizowane 6 warsztatów aktywizacyjnych w regionie zamieszkania uczestników. Celem tych wydarzeń było zwiększenie umiejętności cyfrowych, poprawa zdrowia psychicznego oraz wspieranie społecznościowej integracji osób starszych. Dodatkowo uwrażliwienie i uczenie tolerancji i akceptacji, zapoznanie z różnicami etnicznymi, narodowymi czy religijnymi występującymi w Polsce. Zaangażowanie osób starszych w projekty inicjowane przez lokalne środowiska i organizacje oraz krzewienie idei pomocy bliźniemu. Integracja międzypokoleniowa i międzykulturowa, w tym aktywizacja seniorów i budowanie pozytywnego wizerunku starości i starzenia się. Zwiększenie świadomości społeczeństw lokalnych o miejscu, kulturze i historii innych regionów kraju oraz promowanie zdrowego i aktywnego trybu spędzania czasu oraz pobudzenie kreatywności w organizacji czasu.