Ostrobramska 2023

przez Fundacja Hagia Marina

Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2023”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Projekt „Ostrobramska” jak co roku zgromadził wiele osób, które cenią Polskę, i dla których Polska jest szczególnie ważna i bliska. W tym roku po raz pierwszy, w ramach projektu, zaprosiliśmy do Polski także naukowców, samorządowców oraz przedstawicieli duchowieństwa prawosławnego (Grecja jest państwem wyznaniowym), by pokazać im naszą historię, tradycje i kulturę z bliska.

Podczas projektu zrealizowaliśmy:

 1. Koncert polskiej muzyki ludowej i sakralnej podczas procesji i nabożeństw w ramach Uroczystości Ostrobramskich w Atenach.
 2. Prezentację, w formie konferencji tematycznych, wspólnych inicjatyw kulturalnych polsko – greckich, a także działalności w zakresie pomocy humanitarnej dla Ukrainy oraz wspólnych inicjatyw na rzecz upamiętnienia ofiar niemieckiego nazistowskiego terroru w Polsce i Grecji.
 3. Wizytę gości VIP w Polsce w osobach:
  – Egzarcha Patriarchy Konstantynopola w Kijowie J. E. Biskup Komański Michał Aniszczenko,
  – J.E. Biskup Mokissos (Grecka Diecezja Chicago) Dymitr Kantzavelos,
  – ks. Serafin Dimitriou, proboszcz parafii św. Mariny w Atenach.
 4. Otwarcie wystawy plenerowej pn. „Szlakiem Ostrobramskiej” w Supraślu i Białymstoku na temat polskiej dyplomacji publicznej prowadzonej przy współpracy Kościoła Prawosławnego Grecji.
 5. Wizytę studyjną w Polsce dla grupy 6 naukowców i samorządowców z Grecji.