Ścieżki Niepodległości 2023

przez Fundacja Hagia Marina
05_znak_uproszczony_kolor_biale_tlo_RGB_PL (1)
Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

„Ścieżki Niepodległości” to cykl warsztatów, szkoleń, wizyt studyjnych i spacerów tematycznych o tematyce dotyczącej odzyskiwania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej. Interdyscyplinarny charakter projektu pozwolił na wielopłaszczyznowe omówienie tego okresu historycznego, aż do roku 1956. Celem projektu było zwiększenie wrażliwości patriotycznej uczestników poprzez zwrócenie uwagi na globalne procesy polityczne i konieczność troski o polską rację stanu. Burzliwa historia Polski tego okresu została porównana z aktualnymi wydarzeniami w Europie i regionie, celem poszukiwania analogii i zastanowienia się nad możliwymi rozwiązaniami obecnych problemów.

Zadanie składało się z dwóch dwudniowych wizyt studyjnych „Ścieżek”, które tworzyły spójną część projektu. Program każdej „Ścieżki” był taki sam, natomiast zmienną byli uczestnicy, którzy pochodzili z różnych grup. Podczas pierwszego dwudniowego wyjazdu w dniach 3-4.10.2023 r., wzięło udział 85 uczestników z Białegostoku i Sobolewa. Beneficjenci w pierwszym dniu zobaczyli Sejm i Senat, po tym udali się do Muzeum Powstania Warszawskiego, następnie odbyły się warsztaty z technologii VR (tworzenie filmów na potrzeby VR) oraz obejrzano film „Kartka z Powstania”. Na koniec dnia beneficjenci udali się na spacer tematyczny po Warszawie pod kątem historii miasta w omawianym okresie, z uwzględnieniem militarnych zabezpieczeń architektonicznych w urbanistyce. Następnego dnia odbyła się aktywna prelekcja „Jak to było?” wprowadzająca do tematyki okresu z wykorzystaniem materiałów dostępnych na YouTube na kanale „Historia bez cenzury”, które są przekazane w bardzo przystępny sposób. Po tym odbył się wykład „Infokracja” rozwoju sfery informacyjnej, o metodach dezinformacyjnych, podstawach wywiadu i kontrwywiadu omawianego okresu, także w kontekście łamania szyfrów przez polskich matematyków. Następnie udano się do Muzeum J. Piłsudskiego w Sulejówku a na koniec odbyły się warsztaty kulinarne z kuchni międzywojnia o tytule „II RP od kuchni”, gdzie uczestnicy zdobyli wiedzę na temat ewolucji polskiej kuchni, rozwoju polskiego eksportu i produkcji czy warunków życia i struktury ludności w II RP. Drugą grupę stanowiło 21 osób. Odbyły one te same punkty programu co pierwsza grupa, tylko w dniach 30-31.10.2023 r.