Senat Polonii Europy 2023

przez Fundacja Hagia Marina

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.

„Senat Polonii Europy” to interdyscyplinarny projekt edukacyjno-społeczny, którego celem jest aktywizacja oraz umocnienie więzi polonijnych w Europie oraz promowanie polskiej kultury, historii i osiągnięć na kontynencie europejskim. Projekt skierowany jest zarówno do aktywnych działaczy polonijnych, jak i osób, które angażują się w promocję Polski na różnych płaszczyznach społecznych i kulturalnych.

Poprzez różnorodne działania edukacyjne, kulturalne i społeczne projekt dąży do kreowania wspólnoty Polonii na kontynencie. Zorganizowano spotkania, dyskusje i prelekcje poświęcone tematom związanym z polską historią, kulturą, nauką i gospodarką. Podczas warsztatów z tworzenia polskiego lobbingu, dyplomacji publicznej i protokołu dyplomatycznego Uczestnicy zdobyli wiedzę, którą wykorzystają w przyszłości. Były one prowadzone przez ekspertów z różnych dziedzin i miały na celu zwiększenie świadomości i zrozumienia dziedzictwa polskiego. Projekt pełni rolę ambasadora Polski na kontynencie europejskim, angażując się w promocję polskiej kultury, języka, osiągnięć naukowych, gospodarczych i społecznych. Poprzez różnorodne działania promocyjne, „Senat Polonii Europy” wspiera wizerunek Polski jako dynamicznego i innowacyjnego kraju. Projekt stwarza platformę do dialogu oraz wymiany doświadczeń między polskimi społecznościami w Europie. Uczestnicy mają możliwość dzielenia się pomysłami, inspiracjami oraz najlepszymi praktykami, co sprzyja budowaniu silniejszej i bardziej zintegrowanej Polonii. SPE wyróżnia się innowacyjnym podejściem oraz interdyscyplinarnym charakterem. Projekt integruje różnorodne dziedziny, takie jak nauka, sztuka, polityka i biznes, aby stworzyć kompleksowy i wszechstronny program, który odpowiada na potrzeby współczesnej Polonii.