Ostrobramska 2023

przez Fundacja Hagia Marina
„Ostrobramska 2023” – XXVI Jubileuszowy Festiwal Ostrobramski jest kontynuacją Uroczystości ku czci Ostrobramskiej Ikony Matki Bożej, które swój początek mają w Atenach w 1997 roku i stanowi przegląd kulturalnych, dyplomatycznych, politycznych i społecznych relacji polsko – greckich.
Od kilku lat biorą w nim udział liczne delegacje polskich parlamentarzystów, samorządowców i działaczy społecznych z Polski. Składa się z uroczystej Św. Liturgii w intencji Polski i Polaków, prezentacji polskiej kultury (występy taneczne, koncerty pieśni ludowych i patriotycznych) i historii (konferencje, spotkania tematyczne, wystawy). W trakcie kilku dni trwania, Festiwalowi towarzyszą także spotkania robocze na szczeblu rządowym, parlamentarnym i samorządowym przy okazji wizyty polskich delegatów.
Festiwal Ostrobramski zyskał dużą rozpoznawalność w greckich kręgach opiniotwórczych i jest jedynym tego typu wydarzeniem w relacjach polsko-greckich, odbywających się cyklicznie.
 
 
Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2023”
Wartość finansowania – 100 000,00 zł
 
23 czerwca otworzyliśmy w Supraślu wystawę zdjęć „Szlakiem Ostrobramskiej – tu, gdzie w Atenach bije polskie serce”.
 
Wystawa jest sentymentalną podróżą po wydarzeniach towarzyszących kultowi Ostrobramskiej Ikony Matki Bożej w Grecji. Będzie ją można oglądać przez najbliższe tygodnie na Rynku Miejskim w Supraślu.
Kult tej ikony rozpoczął się w 1997 roku, kiedy ówczesny abp białostocki i gdański Sawa Hrycuniak przekazał jej kopię dla parafii św. Mariny w Atenach. Dzięki tym wydarzeniom, w ciągu minionego ćwierćwiecza udało nam się zrealizować mnóstwo inicjatyw promujących Polskę w Grecji i zacieśniających kontakty polsko – greckie.
Na uroczystości otwarcia wystawy „Szlakiem Ostrobramskiej” byli obecni goście z zagranicy: J.E. Egzarcha Patriarchy Konstantynopola w Kijowie Biskup Michał Aniszczenko, J.E. Biskup Mokissos Dymitr Kantzavelos (Patr. Konstantynopola w USA) i ks. archimandryta Serafin Dimitriou (Cerkiew Grecji). Obecni byli także gospodarze- Burmistrz Supraśla Radosław Dobrowolski wraz z zastępcą Marcinem Iwaniukiem, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski i Wicewojewoda Tomasz Madras oraz supraskie duchowieństwo rzymskokatolickie.
Na wydarzenie zostali zaproszeni także hierarchowie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Wystawa została zorganizowana w partnerstwie z Gminą Supraśl i dofinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu „Dyplomacja Publiczna 2023”.