Wspólne Ścieżki – Odmień z nami swoje życie zawodowe!

przez Fundacja Hagia Marina

Poradnik przeznaczony jest dla nauczycieli i kadry pedagogicznej zajmujących sięzawodowym kształceniem uczniów, studentów oraz osób dorosłychnakierowanych na prace z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,imigrantami, osobami pochodzącymi z mniejszości narodowych lub etnicznychzamieszkujących teren woj. podlaskiego.