Senat Polonii Europy – podsumowanie projektu

przez Fundacja Hagia Marina

Podczas projektu „Senat Polonii Europy” w 2022 roku odbył się panel dyskusyjny z udziałem Ambasadora Tomasz Orłowskiego oraz Michała Kabacińskiego. Uczestnicy mieli również okazję zwiedzić Sejm, gdzie zostali przywitani przez Elżbietę Witek. W trakcie projektu odbyły się także wizyty studyjne w Krakowie, podczas których zwiedzono m.in. Wawel i inne zabytki miasta. Projekt skupiał się na aktywizacji działaczy polonijnych oraz osób promujących Polskę na kontynencie europejskim. Grupa docelowa stanowili działacze polonijni, liderzy społeczni, przedsiębiorcy i inni, którzy w swojej działalności angażują się w promocję Polski. Wszyscy uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w szkoleniach z różnych dziedzin, które miały na celu rozwijanie ich umiejętności w zakresie tworzenia polskiego lobbingu w Europie. Projekt miał za zadanie również zwrócenie uwagi na ważność kontaktu z Polską dla Polonii i Polaków za granicą oraz docenienie ich wkładu w promocję Rzeczypospolitej.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022