Ambasador Podlasia

przez Fundacja Hagia Marina

29 i 30 października 2022 roku odbyły się szkolenia w ramach programu “Ambasador
Podlasia” w Białymstoku. „Ambasador Podlasia” jest kontynuacją realizowanego od 2018
roku programu profesjonalizacji i podnoszenia kwalifikacji liderów, twórców i działaczy
lokalnych środowisk wiejskich i wiejsko – miejskich.
Program miał stworzyć odpowiednie warunki dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej
i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym, szczególnie dla społeczności
Podlasia, oddalonych od dużych ośrodków życia kulturalnego. Kolejnym zadaniem projektu
jest rozwijać działania na rzecz tradycji kulturowych, ale we współczesnym kontekście
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Tegoroczna edycja skupiła się na promocji użytkowania nowoczesnych technologii
w kulturze lokalnej i ludowej, a także współczesnych sposobów dokumentacji i archiwizacji
unikalnych zjawisk kultury ludowej.
Dwa dni szkolenia zostały podzielone na kilka bloków szkoleniowych.
W ramach pierwszego modułu zostały przeprowadzone szkolenia i warsztaty z zakresu
cyfryzacji kultury ludowej, obsługi niezbędnych urządzeń nagrywających i oprogramowania
oraz pisania projektów i pozyskiwania środków.
Drugi moduł “Elementy skutecznej marki, Techniczne aspekty” połączył teoretyczną część
i praktyczne wykorzystanie umiejętności nabytych podczas szkoleń i warsztatów.
Najpierw uczestnicy zapoznali się z aplikacją TikTok i dowiedzieli się o trendach,
algorytmach aplikacji, tworzeniu treści i budowie społeczności. Następnie zaczęła się część
praktyczna: były rozpatrywane techniczne aspekty TikTok’a oraz różne możliwości
nagrywania i redagowania filmów.
Trzeci blok szkoleniowy był poświęcony teorii o dywersyfikacji i długofalowych działaniach
na Tik-Toku. Później uczestnicy pojechali do Michałowa w celu wykorzystania nabytych
umiejętności i wiedzy podczas cyklu szkoleń i warsztatów. Głównym zadaniem było stworzyć
reportaże na temat unikatowych tradycji i kultury Podlasia. Nagranie zapisów cyfrowych
folkloru lokalnego było połączone z degustacją lokalnych przysmaków i odbywało się przy
aktywnym udziale Kół Gospodyń Wiejskich.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego
Centrum Kultury Kultura – Interwencje. Edycja 2022”.