#PrawosławnyNieRuski!

przez Fundacja Hagia Marina

Urodziliśmy się i wychowaliśmy na Podlasiu. To piękna ziemia – wielokulturowa, otwarta i tolerancyjna. Od wieków we wzajemnym poszanowaniu swojej kultury i tradycji mieszkali tu Białorusini, Litwini, Polacy, Rosjanie, Tatarzy, Ukraińcy oraz Żydzi – przedstawiciele wielu religii i wyznań: islamu, judaizmu, katolicyzmu, prawosławia i protestantyzmu. Jednak nie każdy, kto wychowywał się w wielokulturowym środowisku, może liczyć na szacunek i zrozumienie.

Wielu z Nas, naszych rodziców, dziadków, osób wyznania prawosławnego, mogło usłyszeć krzywdzące słowa: „Ruski”, „Kacap”, „Won do Rosji!”. Krzywdzące, niemające bowiem nic wspólnego z prawdą. Mieszkamy tutaj od pokoleń i mamy prawo czuć się Polakami jak każdy inny obywatel naszej Ojczyzny. Możemy czuć się również Białorusinami, Łemkami czy Ukraińcami.

Polskie prawosławie ma niewiele wspólnego z dawną, czy tym bardziej dzisiejszą, Rosją, której Patriarcha Moskwy i Całej Rusi w bezrozumnym otumanieniu głosi herezje, wzywając do zbrodniczej wojny. Polskie prawosławie ma korzenie greckie, zaś od 1924 roku szczyci się autokefalią nadaną przez Patriarchę Konstantynopola.

Fundację Hagia Marina założyliśmy właśnie po to, by budować pozytywny wizerunek polskiego prawosławia w przestrzeni publicznej. Pozytywny, czyli prawdziwy, a więc pozbawiony krzywdzących stereotypów i błędnych przekonań.

Bestialstwo wojny w Ukrainie, poprzedzone latami krajowych zaniedbań i niejednoznacznych postaw sprawiły, że doszliśmy do przekonania, iż bardzo niesprawiedliwe jest wiązanie polskich prawosławnych z tym, co „ruskie”. Nie jesteśmy „kacapami”. To, co robią „kacapy”, widzimy każdego dnia w przekazach medialnych.

Akcję #PrawosławnyNieRuski rozpoczęliśmy właśnie w Białymstoku. W tym mieście żyje największa społeczność wyznawców prawosławia. Ogromne zainteresowanie, a przede wszystkim pozytywny odbiór, z którym spotkała się nasza akcja, powodują, że chcemy poszerzyć ją o kolejne miasta, a tym samym dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Serdecznie zachęcamy wszystkich, którym zależy na dobrym wizerunku wspólnoty prawosławnej, do zaangażowania się w nasze działania!