XXV Festiwal Ostrobramska w Atenach

przez Fundacja Hagia Marina

XXV Jubileuszowy Festiwal Ostrobramski jest kontynuacją Uroczystości Ostrobramskich, które swój początek mają w Atenach w 1997 roku, i stanowi przegląd kulturalnych relacji polsko-greckich. Od kilku lat biorą w nim udział liczne delegacje polskich parlamentarzystów, samorządowców i działaczy społecznych z Polski. Składa się z uroczystej Św. Liturgii w intencji Polski i Polaków, prezentacji polskiej kultury (występy taneczne, koncerty pieśni ludowych i patriotycznych) i historii (konferencje, spotkania tematyczne, wystawy). W trakcie kilku dni trwania, Festiwalowi towarzyszą także spotkania robocze na szczeblu rządowym, parlamentarnym i samorządowym przy okazji wizyty polskich delegatów.


Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja publiczna 2022. Kwota dotacji: 100 000 zł. 


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.