Festiwal Ostrobramski w Grecji 2021

przez Fundacja Hagia Marina

Ateny/Tesaloniki – 14-19 lipiec 2021

Festiwal Ostrobramski to uroczystość cykliczna, która swój początek bierze w 1997 roku, kiedy to kopia Ostrobramskiej Ikony Matki Bożej została przekazana parafii św. Mariny w Atenach przez delegację Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Jest to wydarzenie kulturalne promujące Polskę, budowane przez lata wokół obchodów ku czci Ostrobramskiej Ikony Matki Bożej w Atenach w lutym każdego roku.

W ramach programu Promocja kultury polskiej za granicą ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbył się XXIV „Festiwal Ostrobramski w Grecji 2021”. Festiwal Ostrobramski został objęty Honorowym Patronatem Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Ze względu na sytuację epidemiczną uroczystości zostały przełożone na lipiec.

Pierwszego dnia odbyła się uroczysta inauguracyjna Świąteczna Liturgia w intencji Polski i Polaków w cerkwi p.w. św. Mariny w Atenach (Kościół Prawosławny Grecji) z udziałem polskich i greckich hierarchów, parlamentarzystów, samorządowców, opiniotwórczych środowisk medialnych i kulturalnych, organizacji polonijnych i pozarządowych: Podczas Liturgii został wręczony Order Zasługi Wspólnoty Polsko – Greckiej im. Św. Małgorzaty dla Krzysztofa Tarasiuka- polskiego aktora teatralnego zaangażowanego od ponad 20 lat w polsko – grecką wymianę młodzieżową. Oprawę muzyczną (w języku polskim- co zdarza się raz do roku w Atenach) nabożeństwa zapewnił męski chór kameralny „Grabarka” specjalizujący się w wykonywaniu muzyki sakralnej wschodniej i bizantyjskiej. Po Liturgii miała miejsce uroczysta procesja na trasie głównych arterii dzielnicy ateńskich Heliopolis, podczas której oprócz kopii MB Ostrobramskiej były niesione także proporce z flagami Polski i Grecji. Rangę uroczystości podniosła obecność greckich i polskich polityków szczebla centralnego, samorządowców oraz hierarchów Kościoła Prawosławnego Grecji. Rząd Republiki Grecji reprezentował Minister Turystyki Harris Teocharis. Ze strony delegacji RP: Ambasador RP w Atenach Artur Lompart i attaché obrony płk Zbigniew Rybka, Radca Ambasady RP w Atenach Tomasz Wiśniewski; Sejm RP: Posłowie: Daniel Milewski (Przew. Grupy Polsko – Greckiej), Tomasz Kostuś, Monika Pawłowska; Senat RP: Senatorowie Aleksander Pociej, Mariusz Gromko, Wiktor Durlak; Samorząd (Podlaskie): Stanisław Derehajło, Paweł Wnukowski; Administracja Rządowa: wicewojewoda podlaski Marcin Sekściński, Andrzej Sosnowski (MSWiA), dr Iwona Wieczorek (Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego).

W następnych dniach w Atenach było otwarcie wystawy IPN „Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej”. Wernisażowi wystawy towarzyszył koncert polskich pieśni patriotycznych. Wystawa została wydrukowana na plandekach w języku greckim i została umieszczona wzdłuż całego ogrodzenia cerkwi św. Mariny w najbardziej ruchliwym punkcie ateńskiej dzielnicy Heliopolis.

W Tesalonice odsłonięto odnowiony pomnik Jerzego Iwanowa – Szajnowicza oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej ww. przy stadionie „Herakles – Ivanofio”.

Odbyła się konferencja tematyczna pt. „Polsko – Greckie Dziedzictwo Wolności” zorganizowana przy współpracy z Narodowym Uniwersytetem im. J. Kapodistriasa w Atenach. Tematyką konferencji były wzajemne kontakty kulturalne polsko – greckie, udział kultury polskiej w szerszej kulturze śródziemnomorskiej, wkład kultury w myśl wolnościową i demokratyczną. Punktem wyjścia była polska tradycja demokratyczna od okresu średniowiecza jako przykład innowacji kulturowo – społecznej oraz tolerancji i wielokulturowości.

Podczas wydarzenia odbyła się prezentacja filmu w technologii VR „Kartka z Powstania” o tematyce Powstania Warszawskiego. Oglądający wciela się w rolę jednego z powstańców poprzez założenie specjalnych gogli i słuchawek. Prezentacje filmu „Kartka z Powstania” odbyły się także w Parlamencie Republiki Grecji dla posłów grupy bilateralnej, dla Arcybiskupa Aten, polskiego korpusu dyplomatycznego oraz Ministra Turystyki Republiki Grecji.

Ważnym punktem podczas było przekazanie okolicznościowego znaczka pocztowego z Jerzym Iwanow-Szajnowiczem, polsko- greckim bohaterem powstań greckichinicjatywa Fundacji oraz polskiej sejmowej Grupy Bilateralnej polsko-greckiej. Znaczek został na początku przekazany Ambasadorowi Republiki Grecji w Warszawie J. E. Michalisowi Daratzikisowi. W Grecji został przekazany przez delegatów do rąk własnych dla Prezydent Republiki Grecji J. E. Katerini Sakellaropoulou, a także Marszałkowi Parlamentu Republiki Grecji, Premierowi Rządu Republiki Grecji, Zwierzchnikowi Greckiego Kościoła Prawosławnego Abp Hieronimowi II.