Koncert „Między Wschodem a Zachodem” w Cegłowie

przez Fundacja Hagia Marina

W ramach realizacji zadania „Etnoambasador 2021” zorganizowawno w Cegłowie (pow. miński, woj. mazowieckie) koncert chóru męskiego "Grabarka", a główną ideą doboru repertuaru było przenikanie się tradycji ludowych w muzyce sakralnej. Poszczególne części koncertu przeplatane były krótkimi wzmiankami o lokalnych obyczajach ludowych i ich przeplataniu się z tradycją sakralną. Pogranicze mazowiecko – podlaskie jest bowiem regionem przenikania się tradycji kulturowych i religijnych czerpiących tak z dziedzictwa katolickiego, jak też kościołów wschodnich, w tym dziedzictwa prawosławnego. W programie koncertu zaplanowano pieśni religijne i obrzędowe (m. in. tradycji supraskiej, polskich kompozytorów oraz utwory powstałe na terenie Rzeczypospolitej od XVI wieku). Zostały włączone również pieśni bizantyjskie, z których twórcy czerpali inspiracje.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Etnopolska 2021.”