II Akademia Liderów Kultury- Sesja Jesienna

przez Fundacja Hagia Marina

W pierwszej połowie października realizowaliśmy drugą sesję szkoleniową w ramach Projektu II Akademia Liderów Kultury. Liderzy kultury m. in. z Opolszczyzny, Małopolski i Kujaw wzięli udział w serii szkoleń i warsztatów na Podlasiu. Szczególny wymiar miała wizyta w gminie Puńsk, która słynie z dynamicznej mniejszości litewskiej oraz pysznej kuchni.

Pierwszego dnia Uczestnicy spotkali się z Wicemarszałkiem Województwa Podlaskiego Stanisławem Derehajło oraz Wicewojewodą Podlaskim Marcinem Sekścińskim podczas plenerowej debaty o współpracy administracji rządowej i samorządowej z organizacjami pozarządowymi.

            Podczas następnych szkoleń i warsztatów Uczestnicy mieli możliwość nauczyć się pisać projekty i pozyskiwać fundusze dla swoich działań.  W przerwach nie brakło oczywiście lokalnej podlaskiej kuchni krótkich występów muzycznych ze strony lokalnych mieszkańców.

            Mimo, że obostrzenia epidemiczne utrudniały przebywanie w większej grupie, nie przeszkodziło to w organizacji kolejnych spotkań. Pierwszy dzień pobytu na Podlasiu zakończył się koncertem muzyki cerkiewnej i paraliturgicznej w cerkwi w Kożanach k. Białegostoku.

Wiele ze spotkań odbyło się w plenerze, by korzystać z dobrej pogody i móc przestrzegać reguł sanitarnych. Były to głównie wizyty studyjne i warsztaty dotyczące promocji lokalnej kultury oraz wykorzystywania dotacji budżetów na rzecz tworzenia kultury. Tym razem skupiliśmy się na promocji produktu lokalnego oraz połączeniu „żywność-kultura”, które jest nowym trendem w tworzeniu kultury i promowaniu jej za pomocą tradycji kulinarnych.

Bardzo miłym akcentem był udział młodzieży z Sądecczyzny, która przywiozła ze sobą banner z logo Województwa Małopolskiego, by promować także swój region na Podlasiu. Dzięki wielu godzinom spędzonym na wspólnych szkoleniach i integracji powstało wiele wspólnych międzyregionalnych projektów, które z realizacją muszą jednak poczekać na „zdrowsze” czasy…