„Nowoczesne rozwiązania rynkowe i technologiczne w rolniczych obszarach wiejskich północnej Grecji” – materiał filmowy

przez Fundacja Hagia Marina

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt „Nowoczesne rozwiązania rynkowe i technologiczne w rolniczych obszarach wiejskich północnej Grecji” to cykl szkoleń, warsztatów i wizyt studyjnych o tematyce rolniczej. Realizowany był w greckim regionie Macedonii z uwzględnieniem najbardziej rozpoznawalnych miejsc: Góry Olimp, Tesaloniki oraz półwyspu Chalkidiki. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Materiał opracowany przez Fundację Hagia Marina. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.