Wizyta studyjna w Nadleśnictwie i Parku Narodowym Góry Olimp (cz.2)

przez Fundacja Hagia Marina

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Notatka z wizyty studyjnej

W dniu 08.09.2020 r. odbyła się druga część wizyty studyjnej w Nadleśnictwie i Parku Narodowym Góry Olimp. W wizycie uczestniczyło 19 osób. Podczas wizyty uczestnicy przeszli kompleksowe szkolenie dotyczące roślinności, eksploatacji i warunków przyrodniczych Góry Olimp oraz jej okolic. Odbyto spacer tematyczny Szlakiem Południowym.