Wizyta studyjna w gospodarstwie rolnym w Vrotnou (cz.2)

przez Fundacja Hagia Marina

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Notatka z wizyty studyjnej

W dniu 08.09.2020 r. odbyła się druga część wizyty studyjnej w gospodarstwie rolnym w Vrotnou gm. Litochoro. W wizycie uczestniczyło 19 osób. Podczas wizyty uczestnicy zwiedzili plantację oraz sortownię jabłek, pogłębili swoją wiedzę i doświadczenia w zakresie promocji, uprawy, ochrony i marketingu. Poznano różne gatunki, metody zarządzania plantacjami i wykorzystywaną technologię. Określono możliwości rozwoju branży w warunkach zmieniającego się zapotrzebowania konsumentów i przyszłej współpracy. Zapoznano się z zasadami funkcjonowania „rynków rolnych”, a podczas rozmowy z producentami rolnymi uczestnicy mogli wymienić doświadczenia na temat organizacji przetwórstwa owoców.