Warsztaty z tworzenia zbiorników retencyjnych (uwzględniając grecką specyfikę niedostatku opadów)

przez Fundacja Hagia Marina

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Notatka z przeprowadzonego szkolenia

Dnia 08.09.2020r. odbyły się warsztaty z tworzenia zbiorników retencyjnych (uwzględniając grecką specyfikę niedostatku opadów). W warsztatach uczestniczyło 19 osób. Podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję zapoznać się z działaniem zbiorników retencyjnych, ich zapotrzebowaniem oraz zastosowaniem. Omówiono różne przykłady zbiorników retencyjnych i w praktyce przedstawiono ich działanie. Prowadzący odpowiadał na liczne pytania, a poprzez warsztaty terenowe uczestnicy mogli dokładniej zgłębić wiedzę na ten temat. Wnioski i podsumowanie: Grecja produkuje jedną z najwyższej jakości wód na świecie. Główne źródła poboru wody i zbiorniki położone są na terenach czystych, wolnych od działalności rolniczej i przemysłowej, dzięki czemu kapitał grecki zaopatrywany jest w wodę w sposób naturalny, wymagający minimalnego zużycia energii. Rosnące zapotrzebowanie człowieka na wodę, czy to na potrzeby rolnictwa, czy do produkcji energii, czy na potrzeby miast, wymaga stosowania praktyk oszczędzających. Budowa zapór, praktyka stosowana coraz intensywniej w ostatnich latach, ma na celu gromadzenie i magazynowanie wody. Woda ze zbiorników utworzona przez sztuczne tamy może być wykorzystywana do wytwarzania energii wodnej, nawadniania upraw i dostarczania wody do sąsiednich miast.