Wizyta studyjna w winiarni Naoussa Vaeni (metody skupu surowca i współpracy z rolnikami, technologie przetwórcze, branding produktu)

przez Fundacja Hagia Marina

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Notatka z wizyty studyjnej

W dniu 07.09.2020 r. odbyła się wizyta studyjna w winiarni Naoussa VAENI. W wizycie uczestniczyło 19 osób. Wizytę poprowadził Episkopi Naousas. Podczas wizyty uczestnicy mieli okazję zapoznać się m.in. metodami skupu surowca i współpracy z rolnikami, technologiami przetwórczymi czy brandingiem produktu.

Wnioski i podsumowanie: Winiarnia Naoussa Vanei działa od 1984 r. i jest jedną z największych winiarni w regionie. Przedsiębiorstwo to działa na zasadzie spółdzielni zrzeszającej rolników, jest w pełni zmechanizowane i produkuje szeroką gamę win, które są sprzedawane zarówno lokalnie jak też eksportowane za granice. Winiarnia jest doskonałym przykładem prężnie działającej firmy, z rozwiniętym parkiem maszynowym i sprawnym systemem współpracy z rolnikami.