Warsztaty i szkolenie z zakresu lokowania produktów na lokalnym rynku i dystrybucji do małych i średnich odbiorców

przez Fundacja Hagia Marina

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Notatka z przeprowadzonego szkolenia

W dniu 07 września 2020r w Svoronos w Katerini odbyły się warsztaty i szkolenie z zakresu lokowania produktów na lokalnym rynku i dystrybucji do małych i średnich odbiorców.

Szkolenie poprowadził Vassilis Dimou. W szkoleniu uczestniczyło 19 osób.

Podczas szkolenia omówiono sposoby i zasady lokowania produktów rolniczych na rynku lokalnym z uwzględnieniem koniunktury rynku i rosnącego zapotrzebowania na produkty naturalne. Następnie przeprowadzone zostały warsztaty podczas których uczestnicy opracowywali, a następnie przedstawiali reszcie uczestników własne pomysły na sposoby dystrybucji produktów rolnych.

Wnioski i podsumowanie: W dzisiejszych czasach reklama niewątpliwie jest bardzo istotna i ma ogromny wpływ na wielkość sprzedaży, a tym samym możliwości rozwoju firmy. Lokowanie produktu jest bardzo skuteczną formą reklamy. Istnieje wiele możliwości dystrybucji do małych i średnich odbiorców, w tym skracających łańcuchy dostaw. W rolnictwie, ze względu na stosunkowo krótkie terminy przydatności do spożycia niektórych warzyw i owoców najlepszym rozwiązaniem jest sprzedaż bezpośrednia. Dlatego doskonałym pomysłem byłoby stworzenie narzędzie umożliwiającego kontakt producenta z kupującym np. aplikacji mobilnej.