Warsztaty i szkolenie z zakresu wykorzystywania naturalnego potencjału lasów oraz dziekiej roślinności leśnej [2 z 2]

przez Fundacja Hagia Marina

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Notatka z przeprowadzonego szkolenia

Dnia 06 września 2020 odbyły się warsztaty z wykorzystywania naturalnego potencjału lasów oraz dzikiej roślinności leśnej. W warsztatach uczestniczyło 19 osób. Uczestnicy zostali zapoznani ze specyfikacją greckiej flory oraz zdobyli wiedzę na temat podstawowych gatunków i warunków naturalnych greckich lasów. Grupa na początku wysłuchała wykładu, w którym prowadzący przeanalizował wpływ ludzkiej ingerencji w obszary leśne na przestrzeni całej historii Grecji, dzięki czemu grupa zrozumiała specyfikę lasów w tym rejonie. Następnie prowadzący przestawił uczestnikom podstawowe gatunki roślin występujących w lasach Grecji, oraz omówił ich zastosowanie gospodarcze.

Na koniec wspólnie z uczestnikami porównano charakter lasów w Polsce i w Grecji oraz zaznaczono różnice i podobieństwa między tymi środowiskami. Uczestnicy mieli czas na żądanie pytań, żeby bardziej poszerzyć swoją wiedzę Wnioski i podsumowanie: W Grecji lasy stanowią tylko około 20% powierzchni kraju, ponieważ podczas całego okresu historii Grecji drewno było bardzo potrzebnym surowcem, dlatego wyręby często były nadmiernie intensywne. Obszary w których kiedyś były lasy często są używane jako tereny gospodarstw rolnych. Gospodarka leśna Grecji, z powyższych przyczyn nie jest bardzo istotną gałęzią gospodarki Greckiej, a Grecy muszą importować drewno z zewnątrz i nie są nastawieni na eksport tego surowca.