Szkolenie z zakresu wykorzystywania naturalnej geografii i geologii terenu, włączając wykorzystywanie wysokościowych paneli słonecznych w hodowli roślin cieniolubnych [2 z 2]

przez Fundacja Hagia Marina

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Notatka z przeprowadzonego szkolenia

W dniu 6 września 2020 r w Vrontou odbyło się szkolenie z zakresu wykorzystywania naturalnej geografii i geologii terenu, włączając wykorzystywanie wysokościowych paneli słonecznych w hodowli roślin cieniolubnych. Szkolenie przeprowadził: Przedstawiciel Stowarzyszenia Rolników Regionu Pierrii. Uczestniczyło 19 osób. Podczas szkolenia utrwalono i uporządkowano zdobytą wiedzę na temat wykorzystywania naturalnej geografii i geologii terenu. Omówiono wykorzystywanie wysokościowych paneli słonecznych w hodowli roślin cieniolubnych. Wprowadzono nowe pojęcie dotyczące ogniw słonecznych, wyjaśniono zasady działania oraz zastosowanie. Wyjaśniono rodzaje ogniw fotowoltaicznych oraz ich wpływ na rośliny cieniolubne.

Wnioski i podsumowanie: System wykorzystywania paneli słonecznych w hodowli roślin cieniolubnych zapewnia korzyści, a w szczególności lepsze warunki pracy dzięki zacieniowaniu zapewnianemu przez panele słoneczne, co pomaga roślinom rosnąć szybciej i zdrowiej.