Wizyta studyjna w plantacji oliwek oraz zakładzie przetwórstwa oliw i olejów na półwyspie Chalcydyckim

przez Fundacja Hagia Marina

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Notatka z wizyty studyjnej

W dniu 05.09.2020 r. odbyła się wizyta studyjna w plantacji oliwek oraz zakładzie przetwórstwa oliw i olejów na półwyspie Chalcydyckim – w. Nea Moudania, gm. Nea Moudania. W wizycie uczestniczyło 26 osób. Podczas wizyty uczestnicy mieli okazję zapoznać się m. in. z metodami nasadzania, nawadniania i nawożenia drzew oliwnych oraz procesem zbioru i przetwarzania oliwek. Wnioski i podsumowanie: Warunki klimatyczne Grecji połączone z odpowiednim nawadnianiem są idealne dla plantacji oliwek.