Warsztaty i szkolenie z zakresu technologii irygacji podgruntowej oraz zapobiegania efektom długotrwałej suszy [2 z 2]

przez Fundacja Hagia Marina

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Notatka z przeprowadzonego szkolenia

W dniu 5 września 2020 r. w Nea Moudania odbyło się szkolenie z zakresu technologii irygacji podgruntowej oraz zapobiegania efektom długotrwałej suszy.

W szkoleniu wzięło udział 26 osób. Szkolenie poprowadził Diamantis Kikas.

Podczas szkolenia omówiono m. in. analizę zjawiska występowania suszy oraz sposoby jej zapobiegania i niwelowania jej skutków. Uczestnicy zapoznali się też z przepisami unijnymi mającymi na celu regulacje przepisów prawnych dotyczące gospodarki wodnej.

Wnioski i podsumowanie: Susza wpływa w zasadzie na wszystkie działy gospodarki. Jednak jej skutki najszybciej i w największym stopniu dotykają rolnictwa. Ochronę produkcji roślinnej można prowadzić stosując odpowiednie strategie melioracji nawadniających. Kluczowe w projektowaniu takich systemów melioracyjnych jest rozpoznanie dostępności zasobów wód podziemnych i powierzchniowych, określenie parametrów fizykochemicznych i wodnych gruntów.