Warsztaty i szkolenie z zakresu budowania marki lokalnego produktu oraz skracania łańcuchów dostaw (na przykładzie greckiej tradycji konsumenckiej) [2 z 2]

przez Fundacja Hagia Marina

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Notatka z przeprowadzonego szkolenia

W dniu 4 września 2020 r w Rachi odbyło się szkolenie z zakresu budowania marki lokalnego produktu oraz skracania łańcuchów dostaw (na przykładzie greckiej tradycji konsumenckiej).

W szkoleniu wzięło udział 26 osób. Szkolenie poprowadził Georgios Kourtis.

Podczas szkolenia omówiono m. in. funkcje i znaczenie marki dla regionu, takie jak: funkcja identyfikacji wartości miejsca (dziedzictwo, wyróżniki) do dumy dla lokalnej społeczności, obdarowując lokalne produkty identyfikatorem lokalności, którego poszukuje konkretny klient, funkcja integrująca społeczność lokalną (siła grupy, gwarancja, rekomendacja) – dając poczucie wspólnoty, marka buduje aktywną społeczność, odpowiedzialną za przyszłość własną oraz miejsca, w którym żyją, funkcja aktywizująca do przedsiębiorczości (przedsiębiorcza postawa, lokalne miejsca pracy) – marka wzmacnia energię przedsiębiorczych ludzi, promocja przykładów sukcesów lokalnych produktów skłania większą grupę osób do podjęcia aktywności na rynku, funkcja promocyjna – magnetyzm marki, klimat miejsca, produktów pod nią sprzedawanych, co sprawia że są powody do skorzystania z oferty pod marką lokalną (spotkanie klienta z produktem, miejscem).

Wnioski i podsumowanie: Przy budowaniu marki punktem wyjścia jest określenie wspólnych wartości, analiza potencjału regionu oraz określenie celu wspólnych działań. Każde miejsce posiada swą specyfikę, na którą składa się wiele czynników, m.in. dziedzictwo regionu, jego potencjał, położenie, otoczenie, oraz mieszkańcy.