Szkolenie z zakresu hodowli roślin w trudnych i zmieniających się warunkach klimatycznych [ 2 z 2 ]

przez Fundacja Hagia Marina

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Notatka z przeprowadzonego szkolenia

W dniu 4 września 2020 r w Rachi, gm. Kontaroitissa odbyło się szkolenie z zakresu hodowli roślin w trudnych i zmieniających się warunkach klimatycznych. Szkolenie przeprowadził Georgios Kourtis. Uczestniczyło 26 osób.

Podczas szkolenia omówiono m. in. proces ocieplania się klimatu, wpływ wysokich temperatur hodowlę roślin oraz sposoby nawadniania upraw i zapobiegania suszy. Uczestnicy zapoznali się z efektami zmian klimatu oraz możliwościami dostosowania do tych zmian.

Wnioski i podsumowanie: Obecnie klimat zmienia się 10 razy szybciej niż w przypadku jakiejkolwiek zmiany, która miała miejsce w ciągu ostatnich 65 mln lat. Tempo zmian klimatu może być za szybkie dla wielu gatunków roślin i zwierząt, które nie zdążą dostosować się do nowych warunków środowiska. Efektem zmian klimatu może być wydłużenie okresu wegetacji o 10-15 dni, przyspieszenie wiosennych prac polowych o ok. 3 tygodnie, wydłużenie sezonu pastwiskowego, zwiększenie plonowania roślin ciepłolubnych, ograniczenie powierzchni uprawy roślin klimatu chłodnego i wilgotnego, wzrost nasilenia patogenów oraz pojawienie się nowych ciepłolubnych gatunków szkodników i chwastów.

Możliwości dostosowania do zmieniającego się klimatu: hodowla nowych odmian roślin uprawnych, opornych na susze letnie i bezśnieżne zimy, hodowla nowych ras zwierząt o podwyższonej odporności na stres cieplny i częstsze zmiany ciśnienia, uprawa roślin ozimych, niepozostawianie nieobsianych pól, sadzenie południkowych pasów zadrzewień śródpolnych, gromadzenie wody z dachów i utwardzonych placów do nawadniania, tworzenie systemów retencji wodnej.