Wizyta studyjna w Nadleśnictwie i Parku Narodowym Góry Olimp

przez Fundacja Hagia Marina

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Notatka z wizyty studyjnej

Dnia 03.09.2020r. odbyła się wizyta studyjna w Nadleśnictwie i Parku Narodowym Góry Olimp. W wizycie uczestniczyło 26 osób. Podczas wizyty uczestnicy mieli okazję zaobserwować różne gatunki roślinności w czterech typach flory; metody eksploatacji oraz warunki przyrodnicze Góry Olimp. Wnioski i podsumowanie: lokalny mikroklimat góry Olimp i jej okolic sprzyja rozwojowi poszczególnych typów roślinności. Dodatkową zaletą jest bogata w składniki mineralne gleba. Takie warunki sprawiają, że w regionie góry Olimp rolnictwo jest bardzo rozwinięte i różnorodne.