Warsztaty i szkolenie z zakresu wykorzystywania naturalnego potencjału lasów oraz dziekiej roślinności leśnej [1 z 2]

przez Fundacja Hagia Marina

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Notatka z przeprowadzonego szkolenia

Dnia 03 września 2020 odbyły się warsztaty z wykorzystywania naturalnego potencjału lasów oraz dzikiej roślinności leśnej. W warsztatach uczestniczyło 26 osób. Uczestnicy poznali jakie są najpopularniejsze gatunki dzikich i leśnych roślin greckich. Prowadzący przedstawiając kolejno następujące gatunki, zapoznawał uczestników z wyglądem i odpowiednim rozpoznaniem gatunku. Grupa dowiedziała się także jakie właściwości naturalne posiadają każde z przedstawionych gatunków i jakie mają zastosowanie konsumpcyjne.

Na koniec uczestnicy zapoznali się z ze stosowaniem dzikich greckich roślin na przestrzeni całej historii Hellady oraz mieli możliwość zadawania pytań,w celu poszerzenia swojego zasobu wiedzy.

Wnioski i podsumowanie: Grecy bardzo często korzystali i nadal korzystają z gatunków dzikich, takich jak ,,horta”, dzikie szparagi, dzikie herbaty i zioła. Mają one istotne miejsce w Greckiej kuchni, ze względu na silne właściwości prozdrowotne oraz jako smaczne urozmaicenie kulinarne.