Wizyta studyjna w lokalnej produkcji i przetwórstwie serów gospodarstwa Alfa Gefsi w Svoronos

przez Fundacja Hagia Marina

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Notatka z przeprowadzonego szkolenia

W dniu 2 września 2020 r w Svoronos odbyła się wizyta studyjna w lokalnej produkcji i przetwórstwie serów gospodarstwa Alfa Gefsi. Szkolenie przeprowadził Nikolaos Kikas. Uczestniczyło 26 osób. Podczas szkolenia omawiana była produkcja sera, jej technika oraz metody przetwórstwa. Zapoznaliśmy się z następującymi etapami wytwarzania sera, tj. termizacja, standaryzacja, pasteryzacja, zakwas i podpuszczka, substancje stałe i serwatka, prasowanie i kąpiel w solance oraz pielęgnacja i dojrzewanie. Obecny na wizycie studyjnej wykładowca zapoznał nas również z technologią produkcji poszczególnych typów sera tj. sery kwasowe, kwasowo – podpuszczkowe, podpuszczkowe oraz zwarowe. Podczas wizyty mogliśmy skosztować również mleka z którego wytwarzane są sery (krowie, kozie, owcze).

Wnioski i podsumowanie: Dzięki odbytemu szkoleniu dowiedzieliśmy się iż sery mają wysoką wartość odżywczą, najwięcej pełnowartościowego białka o wyższej strawności niż białko mięsa. Sery zawierają dużo wapnia, które ma dobroczynny wpływ na układ kostny, nerwowy, krwionośny i rozrodczy.