Wizyta studyjna w gospodarstwie ekologicznym specjalizującym się w hodowli kóz i owiec

przez Fundacja Hagia Marina

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Notatka z przeprowadzonego szkolenia

Dnia 2 września odbyła się wizyta studyjna w gospodarstwie ekologicznym specjalizującym się w hodowli kóz i owiec w miejscowości Litochoro. W wizycie uczestniczyło 26 osób. Podczas wizyty uczestnicy mieli możliwość poznania zasad funkcjonowania systemu, który jest podstawą do prawidłowego prowadzenia hodowli oraz niezbędny do pozyskiwania surowców. Grupa uczestniczyła m. in. w procesie udoju, strzyżenia czy karmienia. Uczestnicy pogłębili swoją wiedzę dotyczącą dojrzewania płciowego zwierząt gospodarskich, a także zasad selekcji i rozmnażania. Na koniec odbyła sie? degustacja s?wiez?o wydojonego mleka koziego.

Wnioski i podsumowanie: Kozy i owce sa? zwierzętami niewymagającymi, dlatego koszty ich hodowli sa? duz?o niz?sze niz? koszty hodowli pozostałych zwierza?t gospodarskich. Zaznaczyć należy że dzięki niskim kosztom utrzymania produkcja wyrobów typu ser, mleko etc jest opłacalną formą działalności .