Notatka z przeprowadzonego szkolenia

przez Fundacja Hagia Marina

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 01.09.2020 r. w Lerissos odbyły się warsztaty i szkolenie z zakresu hodowli kóz i owiec. Szkolenie poprowadził Ioannis Moustakas. Uczestniczyło 26 osób. Podczas szkolenia zostały przybliżone kwestie hodowli, omówiono rasy oraz gatunki kóz i owiec. Scharakteryzowano warunki potrzebne do chowu tych zwierząt, w porównaniu do pozostałej trzody chlewnej oraz uwarunkowania klimatycznego innych państw. Uczestnicy poznali produkty i surowce, które można pozyskać od zwierząt rolnych. Scharakteryzowano właściwości prozdrowotne oraz lecznicze tych produktów. Wskazano znaczenie hodowli kóz i owiec w Grecji i Polsce oraz pokazano dysonans liczebności stad, między krajami Unii Europejskiej.

Wnioski: Greckie warunki klimatyczne są idealne do hodowli kóz i owiec. Zastrzeżenie nazwy (ser Feta) gwarantuje utrzymanie jakości produktu oraz zabezpiecza rynek zbytu, co czyni go wyjątkowym i niepowtarzalnym. Surowce kozie i owcze dodatkowo posiadają właściwości prozdrowotne, sprawia to bardziej atrakcyjnym dla konsumenta.

Podsumowanie: W dzisiejszych czasach konsumenci coraz częściej sięgają po produkty naturalnego pochodzenia oraz zwracają dużą uwagę na ich właściwości prozdrowotne, dlatego hodowle zwierząt gospodarczych (kóz i owiec) staja się dużą szansa na rozwój gospodarstwa rolnego.