Notatka z przeprowadzonego szkolenia

przez Fundacja Hagia Marina

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 31 sierpnia 2020r w Kriopihigi odbyły się warsztaty i szkolenie z zakresu lokowania produktów na lokalnym rynku i dystrybucji do małych i średnich odbiorców. Ze względu na sytuacje epidemiologiczną nie było możliwości przeprowadzenia warsztatów w sali wykładowej dlatego zostały przeprowadzone w terenie jako kontynuacja udziału w targach. Warsztaty poprowadził Georgios Chrysafidis. Uczestniczyło 26 osób. Prowadzący przestawił sposoby lokowania lokalnych produktów oraz ich znaczenie na rynku a także znaczny wpływ na rozwój sprzedaży. Wzmacnia to funkcjonowanie poszczególnych branż. Pomaga to w dotarciu do finalnego odbiorcy. Idealnym przykładem są targi.

Drugą cześć szkolenia stanowiło omówienie dystrybucji do małych i średnich odbiorców np. restauracji, hoteli, sklepów spożywczych itd. Targi są świetnym sposobem na dystrybucje. Mali i średni odbiorcy przyjeżdżając na targi są w stanie zrobić hurtowe zakupy potrzebnych im produktów dobrej jakości. Rolnicy świadczą również usługi dowozu swoich produktów do poszczególnych branż.

Wnioski:

  • Wzajemne korzyści na transakcjach bezpośrednich
  • lokowanie produktu stanowi podstawowa reklamę dla lokalnego rolnika .

Podsumowanie: targi są doskonałym sposobem na sprzedaż bezpośrednia i kontakt z konsumentem co pozwala na nawiązanie więzi a tym samym zbudowanie długotrwałej relacji rynkowej.