Notatka z przeprowadzonego szkolenia

przez Fundacja Hagia Marina

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 30 sierpnia 2020 r w Tessalonice odbyły się warsztaty i szkolenie z zakresu budowania marki lokalnego produktu oraz skracania łańcuchów dostaw na przykładzie greckiej tradycji konsumenckiej. Szkolenie przeprowadził Mateusz Dudzicz. Uczestniczyło 26 osób. Podczas szkolenia omawiana była kwestia skracania łańcuchów dostaw poprzez organizacje targów, na których można bezpośrednio zakupić produkty od lokalnych organizacji rolniczych. W Greckiej tradycji produkty rolne nabywane są prosto od producenta. W trakcie transakcji konsument ma możliwość nie tylko sprawdzenia jakości produktu jak również nawiązania relacji ze sprzedawcą.

Wnioski:. Greccy przedsiębiorcy dążą do przedstawienia oraz budowania gospodarki jako europejską oraz profesjonalną jednocześnie duże znaczenie przykładają do tradycji sprzedaży bezpośredniej oraz budowania sąsiedzkich relacji z konsumentami. Skracając łańcuch dostawy przedsiębiorcy mogą również liczyć na obniżenie kosztów.

Podsumowanie: Uczestnicy poznali szczegóły budowy a także strukturę działania targów. Poruszana kwestia budowania marki lokalnego produktu została przedstawiona jako forma innowacyjności, głównie żywnościowych poprzez dodanie oraz mieszanie dodatków do produktu podstawowego.