Notatka z przeprowadzonego szkolenia

przez Fundacja Hagia Marina

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
\

W dniu 31 sierpnia 2020r w Nea Moudania odbyły się targi pt ,,Lokalna Agora” . Uczestniczyło 26 osób. Podczas targów uczestnicy mogli zaobserwować zjawisko skracania łańcucha dostaw poprzez sprzedaż bezpośrednią oraz kontakt producentów z konsumentami. Mieli możliwość zakupu wysokiej jakości produktów, głównie żywnościowych w atrakcyjnych cenach. W praktyce mogli zaobserwować zapotrzebowanie na lokalne produkty oraz rozwój poprzez ich różnicowanie. Uczestnicy wyciągnęli wnioski dotyczące skuteczności skracania łańcucha dostaw, co pozwala potencjalnemu rolnikowi w rozprzestrzenianiu swoich produktów do szerszego grona konsumentów. Podsumowując bezpośredni kontakt z klientem oraz widoczna reklama przynoszą rezultaty. Lokalne targi coraz bardziej zyskują na popularności a konsumenci chętniej kupują naturalne produkty od sprawdzonych, lokalnych producentów.