II Akademia Liderów Kultury- Sesja Letnia

przez Fundacja Hagia Marina

W drugiej połowie lipca realizowaliśmy pierwszą sesję szkoleniową w ramach Projektu II Akademia Liderów Kultury. Liderzy kultury m. in. z Opolszczyzny, Małopolski i Kujaw wzięli udział w serii szkoleń i warsztatów na Podlasiu .

Uczestnicy spotkali się z Wicemarszałkiem Województwa Podlaskiego Stanisławem Derehajło oraz Posłem na Sejm RP Tomaszem Szymańskim. Podczas spotkania odbyła się debata o współpracy administracji rządowej i samorządowej z organizacjami pozarządowymi.

            Podczas następnych szkoleń i warsztatów Uczestnicy mieli możliwość nauczyć się pisać projekty i pozyskiwać fundusze dla swoich działań.  W przerwach nie brakło oczywiście lokalnej podlaskiej kuchni oraz ożywionych rozmów z przedstawicielkami Kół Gospodyń Wiejskich.

            Mimo, że obostrzenia epidemiczne nieco utrudniały przebywanie w większej grupie, nie przeszkodziło to w organizacji kolejnych spotkań. Drugi dzień pobytu na Podlasiu zakończył się koncertem muzyki litewskiej i tańców litewskich w Domu Kultury w Hajnówce.

Wiele ze spotkań odbyło się w plenerze, by korzystać z dobrej pogody i móc przestrzegać reguł sanitarnych. Jak później przyznali sami Uczestnicy, jest to lepsza metoda na chłonięcie wiedzy i skupienie uwagi niż tradycyjna forma szkoleń „za biurkiem”. Były to głównie wizyty studyjne i warsztaty dotyczące promocji lokalnej kultury oraz wykorzystywania dotacji budżetów na rzecz tworzenia kultury. Dzięki temu Uczestnicy mogli zwiedzić też „Perły Podlasia”, jak Klasztor Męski w Supraślu czy Świętą Górę Grabarkę.

Po raz kolejny okazało się, że najlepsze efekty daje wspólne szkolenie liderów z różnych środowisk i różnych części Polski, dzięki czemu możemy poznać jeszcze lepiej piękno i bogactwo kulturowe naszego kraju.