UROCZYSTOŚCI KU CZCI OSTROBRAMSKIEJ IKONY MATKI BOŻEJ W ATENACH – 2020

przez Fundacja Hagia Marina

Parlamentarzyści z Polski i Ukrainy, samorządowcy z Podlasia i całego kraju oraz Zespół Folklorystyczny „Klekociaki” z Bociek wzięli udział w XXIII uroczystościach ku czci Ikony Ostrobramskiej Matki Bożej w parafii Świętej Mariny w Atenach-Heliopolis. Odbyły się one w Niedzielę o synu marnotrawnym, 16 lutego br. Boskiej Liturgii przewodniczył metropolita Fanarionu Agathangelos, biskup pomocniczy archidiecezji Aten i przewodniczący „Apostolskiej Diakonii” Cerkwi Grecji.

Tradycyjnie odbywające się w Atenach w miesiącu lutym uroczystości miały w bieżącym roku szczególny charakter. Był on związany ze zbliżającą się 10 rocznicą katastrofy pod Smoleńskiem, w której śmierć ponieśli Prawosławny Ordynariusz Wojskowy abp Miron (Chodakowski), prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką, oraz najważniejsi przedstawiciele polskiego życia publicznego.

Do stolicy Grecji przybyli w tym roku m.in. wicemarszałek Senatu RP Michał Kamiński, posłowie Daniel Milewski, Jan Kanthak, Tomasz Szymański, Tomasz Kostuś, Jacek Żalek oraz senatorowie Wiktor Durlak i Mariusz Gromko. Wchodzą oni w skład utworzonej niedawno Polsko-Greckiej Grupy Parlamentarnej. Obecni byli również liczni samorządowcy, m.in. wicemarszałek Województwa Podlaskiego Stanisław Derehajło, radny powiatu bielskiego Walenty Korycki i radny powiatu mińskiego Piotr Stępień. Na uroczystościach gościł również Światosław Jurasz, deputowany parlamentu Ukrainy. Ważnymi uczestnikami świętowania byli również członkowie Zespołu Folklorystycznego „Klekociaki” z Bociek.

Organizatorem uroczystości była Fundacja Hagia Marina, przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Grecji oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Nad znakomitą atmosferą spotkania czuwali jak zwykle ich „dobry duch”- proboszcz parafii Świętej Mariny w Atenach-Heliopolis, o. archimandryta Serafin Dimitriou oraz prezes zarządu Fundacji Hagia Marina, Patryk Panasiuk.

Wzruszającym i symbolicznym momentem Świętej Liturgii było odśpiewanie przez członków zespołu „Klekociaki” popularnej polskiej pieśni maryjnej „Czarna Madonna” wykonywanej w Częstochowie. Warto przypomnieć, że dwie najbardziej czczone w Polsce ikony Matki Bożej wywodzą się z tradycji prawosławnej. Tuż po liturgii miała miejsce procesja wokół cerkwi, w której wierni nieśli flagi Polski, Grecji oraz Prawosławnego Kościoła Grecji. Odprawiono także panichidę w intencji przyjaciela i dobroczyńcy parafii- śp. Arcybiskupa Mirona (Chodakowskiego) oraz wszystkich ofiar tragicznej katastrofy z 10 kwietnia 2010. Po panichidzie, Wicemarszałek Senatu p. Michał Kamiński w towarzystwie metropolity Agathangelosa odsłonił tablicę pamiątkową poświęconą Władyce Mironowi.

W homilii po Liturgii, metropolita Agathangelos nawiązując do Niedzieli o synu marnotrawnym zwrócił uwagę, że w czasach podziałów i niepokojów dotykających ludzkość, i również Cerkiew, Chrześcijanie powinni pamiętać, iż największym ratunkiem dla świata jest Boże miłosierdzie. Stwórca kocha każdego człowieka bezwarunkowo, bez względu na narodowość i status społeczny, oczekując z otwartymi ramionami naszego nawrócenia i powrotu do życia pod znakiem miłości Boga i bliźniego.

Po procesji, przed wejściem do Kaplicy Ostrobramskiej, został podpisany akt założycielski Prawosławnego Forum Dialogu. Przyszłe stowarzyszenie będzie zajmowało się edukacją, nauką i działalnością społeczną skierowanymą do środowiska prawosławnego w Polsce i za granicą.

Uroczystościom towarzyszyły wspólne, niezwykle radosne spotkania: wieczory pieśni i tańca z tradycji polskiej, greckiej i ruskiej, poznawania greckiej kuchni oraz zwiedzanie antycznych zabytków hojnie rozsianych w greckiej metropolii. Zespół „Klekociaki” dwukrotnie, spontanicznie wystąpił w najbardziej charakterystycznych miejscach Aten: pod Akropolem i na Placu Syntagma. Podlaskie pieśni i tańce wzbudziły entuzjazm i aplauz przechodniów oraz licznych turystów, stanowiąc znakomitą wizytówkę regionu. W Atenach raz jeszcze można było się przekonać, że dla Matki Bożej nie istnieją granice państw, różnice kulturowe i językowe, a wszyscy, którzy przybywają do jej Ikony są dziećmi jednego Boga.

autor: Łukasz Kobeszko