Tekst Liturgii święta Przemienienia Pańskiego z tłumaczeniem na język polski.

przez Fundacja Hagia Marina

Z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski ukazał się tekst Świętej Liturgii sprawowanej w dzień święta Przemienienia Pańskiego podczas głównych uroczystości na Świętej Górze Grabarce.
Tekst nabożeństwa jest w transliteracji języka cerkiewnosłowiańskiego oraz w języku polskim, z uwzględnieniem charakterystyki Liturgii sprawowanej przez Zwierzchnika Cerkwi, a także liturgicznych części zmiennych
i czytań. Ponadto, całość została opatrzona komentarzami, co ułatwia śledzenie przebiegu nabożeństwa oraz jego lepsze zrozumienie.
Powyższą publikację „Dziedzictwo Podlasia: Święta Góra Grabarka – historia sanktuarium wraz z tekstem Świętej Liturgii” będzie można bezpłatnie otrzymać w namiocie Stowarzyszenia OrthNet (które opiekuje się serwisami cerkiew.pl i orthphoto.net) na Górze Grabarce 19 sierpnia. Bezpłatną wersję on-line (do wydruku i na smartfon) można pobrać TUTAJ.
Projekt został zrealizowany przez Fundację Hagia Marina z dofinansowaniem ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.