Pomoc dla Uchodźców w Grecji.

przez Fundacja Hagia Marina

W tym tygodniu Radzie Ministrów zostało przedłożone sprawozdanie z realizacji projektów pomocy humanitarnej realizowanych w 2018 roku przy wsparciu Departamentu Pomocy Humanitarnej Rządu RP.
Wartość pomocy w postaci 180 ton żywności, środków czystości i artykułów szkolnych wyniosła ponad 1,2 mln złotych. Trafiła ona na ręce Diecezji Macedonii i Tracji Greckiego Kościoła Prawosławnego, na których terenie znajdują się obozy dla uchodźców i migrantów z krajów Azji i Afryki.

Podczas przekazania pomocy J. E. Metropolita Aleksandropola Antem II przypomniał, że „Grecy są zobowiązani, by przyjąć migrantów w dobrych, czystych warunkach, z zachowaniem praw człowieka i praw Ewangelii. Chcemy dać im pierwsze wsparcie na tych kilka godzin czy dni, kiedy pozostają u nas. Wsparcie polskiego Rządu bardzo nam pomoże w tych wysiłkach i zapewniam, że uszanujemy polską pomoc humanitarną, którą z wdzięcznością przyjmujemy z waszych rąk.”
Podczas uroczystej Świętej Liturgii Prezes Fundacji Hagia Marina Patryk Panasiuk podsumował dotychczasową współpracę między Polską a Grecją podkreślając „doskonałe kontakty w sferze społecznej i kulturalnej, ale przede wszystkim owocne i żywe inicjatywy na płaszczyźnie polskiego i greckiego Prawosławia” oraz dodając, że „realizowana przez nas rządowa pomoc humanitarna jest symbolicznym wyrazem wdzięczności i solidarności naszego narodu z Grekami”.

Wykonawcą Projektu „Pomoc dla Uchodźców w Grecji” była Fundacja im. Ojca Werenfrieda, zaś koordynatorem Fundacja Hagia Marina. Został on ogłoszony przez Minister Beatę Kempę 28 października 2018 roku podczas wizyty w Polsce J. E. Metropolity Dodony Chryzostoma II Synetosa. Głównymi diecezjami, które otrzymały pomoc były Archidiecezja Aten oraz Metropolie: Aleksandropola, Langadasu, Kitros, Tessaloniki, Verii i Dymotyku.