Uroczystości ku czci Ostrobramskiej Ikony Matki Bożej w Atenach

przez Fundacja Hagia Marina

W niedzielę, 10 lutego 2019 roku w Parafii Prawosławnej św. Mariny w Atenach – Heliopolis, odbyły się uroczystości ku czci Ostrobramskiej Ikony Matki Bożej oraz Jubileuszowa Modlitwa Dziękczynna z okazji 100-lecia odnowienia polsko-greckich nowożytnych kontaktów dyplomatycznych.

Jubileuszowej Świętej Liturgii przewodniczył Biskup Hajnowski Paweł (Tokajuk) oraz Biskup Salone Antoni. Nabożeństwo było celebrowane w trzech językach: polskim, greckim i cerkiewnosłowiańskim, zaś wokalnie upiększył je kwartet męski pod przewodnictwem znanego muzykologa- bizantynisty dra Marcina Abijskiego. Podczas Liturgii została również wzniesiona modlitwa dziękczynna za stulecie polsko- greckich relacji z prośbą o Boże błogosławieństwo dla obu narodów. Wspomnieni zostali również wszyscy ci, którzy oddali życie za swoje ojczyzny. Proboszcz parafii ks. archimandryta Serafim Dimitriou odprawił też panichidę za dwoje Polaków, matkę i jej syna-małego Kacperka, którzy zginęli podczas tragicznego pożaru w okolicach Aten latem ubiegłego roku.

Podczas uroczystości była obecna ambasador RP w Atenach p. Anna Barbarzak, która w obszernym przemówieniu podsumowała relacje między obu narodami podkreślając, że mają one ze sobą wiele wspólnego. Zapowiedziała, że w tym roku z wizytą do Polski przybędzie prezydent Grecji.

Punktem kulminacyjnym świeckiej części Jubileuszu było nadanie Orderów Zasług Świętej Mariny Polsko – Greckiej Wspólnoty Prawosławnej, a wśród odznaczonych znalazło się wielu gości przybyłych z Polski – ks. protoprezbiter Sawa (Jarosław) Syczewski; ks. Marek Wawreniuk, Proboszcz Parafii Jana Teologa w Białymstoku; Przewodniczący Grupy Bilateralnej Poseł p. Tomasz Szymański; samorządowcy Wicemarszałek Województwa Podlaskiego p. Stanisław Derehajło, Wiceprezydent Miasta Białegostoku p. Adam Musiuk, Radna Rady Miasta Białegostoku p. Ksenia Juchimowicz; artyści i działacze p. Eugeniusz Czykwin, dr Marcin Abijski, p. Adam Panasiuk, p. Łukasz Kobeszko.

Następnie odbyła się uroczysta procesja z flagami Polski i Grecji po ulicach ateńskiej dzielnicy Heliopolis, którą zakończyło jubileuszowe błogosławieństwo celebrujących biskupów.

– Sto lat temu odzyskaliśmy niepodległość i sto lat temu w marcu rozpoczęły się nasze wzajemne stosunki polsko – greckie. Grecja jako jeden z pierwszych krajów uznała naszą niepodległość – podkreślił poseł Tomasz Szymański.

– Myślę, że po ustaleniu z partnerami będziemy mogli rozwinąć dość duże spektrum naszej działalności. Wspieramy pana Patryka Panasiuka i wymianę młodzieży między Grecją a Polską. Taka wymiana będzie jeszcze bardziej rozwijana- zaznaczył Wicemarszałek Stanisław Derehajło i dodał- tym bardziej, że Matka Boska Ostrobramska łączy Podlasie, Wilno i Grecję.

– Spotkaliśmy się tu przy ikonie Matki Boskiej Ostrobramskiej, która została darowana przez Cerkiew Prawosławną w Polsce i wznieśliśmy wspólne modlitwy, aby ta owocna do tej pory współpraca nadal zapewniała świetne stosunki między naszymi narodami – dodał Adam Musiuk, Wiceprezydent Białegostoku.

Dla greckiej społeczności prawosławnej Aten druga niedziela lutego to dzień modlitwy za Rzeczpospolitą Polską i Polaków, oraz wspomnienie braterskiej współpracy między Greckim i Polskim Kościołem Prawosławnym.

Podarowana w lutym 1997 roku przez ówczesnego arcybiskupa białostocko – gdańskiego, a dzisiejszego Metropolitę całej Polski Sawę, kopia Ostrobramskiej Ikony Matki Bożej stała się początkiem coraz intensywniejszych kontaktów między Polską i Grecją na płaszczyźnie religijnej. Przez te wszystkie lata ks. archimandryta Serafin Dimitriou – Proboszcz parafii św. Mariny w Atenach podtrzymywał relacje z polskim Prawosławiem, wielokrotnie odwiedzając jego wiernych, a także przyjmując ich pod swój dach. Od samego początku współpraca polsko – grecka układała się bardzo dobrze, a dzięki wielkiemu zaangażowaniu ojca Serafina greckie Prawosławie, będące źródłem dla Słowiańszczyzny, stało się bardziej znane na ziemiach Polski.

Obecnie w Atenach od wielu lat funkcjonuje Centrum Kultury Świętej Mariny, zaś w Polsce Fundacja „Hagia Marina” w Warszawie, której prezesem jest p. Patryk Panasiuk. Działalność obu instytucji skupia się na upowszechnianiu kultury i edukacji oraz promowaniu innowacji i nowoczesnych rozwiązań społecznych.

Fot.: Tomasz Grześ