Wizyta biskupa Atanazego w Atenach

przez Fundacja Hagia Marina

W dniach 10-15 lutego 2018 roku Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański, przebywał z wizytą w Grecji. Hierarsze towarzyszyli o. archimandryta Serafin Dimitriou oraz lektorzy: Michał Kuryło i Patryk Panasiuk.

Głównym punktem wizyty był udział w uroczystościach ku czci Ostrobramskiej Ikony Matki Bożej w parafii św. Mariny w Atenach- Heliopolis. W dzień przylotu, 10 lutego, JE Biskup Atanazy wraz z delegacją odwiedził JE Biskupa Salony Antoniego, Dyrektora Finansów Świętego Synodu Kościoła Greckiego. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze; wymianie podarunków towarzyszyło zaproszenie greckiego Hierarchy do odwiedzenia Polski oraz Diecezji Łódzko- Poznańskiej.

Po Uroczystościach w parafii św. Mariny Delegacja udała się do Klasztoru Męskiego pw. Świętego Ducha w Oropos (Attyka), gdzie została przyjęta przez przełożonego wspólnoty, o. Tymoteusza oraz mnicha z Polski, o. Atanazego. Wizyta była też okazją do zwiedzenia budynków klasztornych (biblioteki, jadalni, drukarni, cmentarza) oraz złożenia wpisu do księgi pamiątkowej. Tego samego dnia, wieczorem, Biskup Atanazy spotkał się z parafianami wspólnoty św. Mariny. Według lokalnej tradycji, odbył się też pokaz tańców ludowych w towarzystwie muzyki na żywo.

W poniedziałek, 12 lutego, Delegacja spotkała się z Arcybiskupem Aten i całej Hellady Hieronimem II, następnie zaś Ordynariusz Łódzki i Poznański, jako jedyny przedstawiciel hierarchii spoza Kościoła Grecji, wziął udział w chirotonii nowego wikariusza Archidiecezji Aten- Biskupa Andrusy Konstancjusza. Od razu po Świętej Liturgii miało miejsce spotkanie w Ambasadzie Polski w Atenach, które przebiegało w miłej atmosferze. Ambasador Pani Anna Barbarzak wyraziła wdzięczność za możliwość uczestniczenia w niedzielnych uroczystościach w cerkwi św. Mariny i przywołała wystawę „Kolory Prawosławia”, która jest promowana przez polską Placówkę w Grecji przy wielu okazjach. Biskup Atanazy podziękował Ambasador za otwartość i profesjonalizm w dialogu między dwoma krajami i ich głównymi religiami.

Po południu Delegacja udała się w drogę do Katerini (Pieria, Grecja Północna) na zaproszenie jej biskupa, Metropolity Kitrosu Jerzego (Chrysostomou), by wieczorem spotkać się z nim na kolacji w siedzibie Metropolii. W spotkaniu uczestniczył też przebywający z gościnnymi wykładami Metropolita Mesogei Mikołaj (Chatzinikolaou).

We wtorek, 13 lutego, Delegacja zwiedziła Metropolię Kitrosou, położoną wokół góry Olimp- katedrę św. Katarzyny, klasztor męski św. Dionizego Olimpijskiego oraz klasztor żeński św. Atanazego Wielkiego.

Dzień później, w środę, JE Biskup Atanazy został przywitany uroczyście przez Metropolitę Langadasu Jana (Tassiasa) w siedzibie graniczącej z Tesaloniką Metropolii Langadasu, Letei i Rentyny. Grecki hierarcha oprowadził łódzkiego Ordynariusza po części reprezentacyjnej i administracyjnej centrum diecezjalnego, a następnie obaj biskupi udali się do nowowyświęconej cerkwi pw. Chrztu Pańskiego, która jest przystosowana do lekcji religii dzieci i dorosłych pełniąc rolę głównego punktu katechetycznego diecezji.

Na zaproszenie Metropolity Langadasu Jana, Biskup Atanazy dokonał uroczystego otwarcia konferencji duchowieństwa metropolii, która odbyła się na terenie klasztoru Św. Trójcy, w Centrum Naukowym pw. śww. Cyryla i Metodego. Następnie po krótkiej modlitwie przy relikwiach św. Cyrany i św. Angeliny, Delegacja udała się w powrotną podróż do Aten.

Wizyta w Grecji JE Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego Atanazego odbiła się szerokim echem w greckich mediach religijnych w postaci obfitych relacji z uroczystości ku czci Ostrobramskiej Ikony Matki Bożej i wizyty w Metropolii Langadasu. Przy każdej sposobności obie strony podkreślały doskonałe i coraz intensywniejsze stosunki łączące oba Kościoły i kraje wyrażając nadzieje na nowe, wspólne inicjatywy.

foto: Michał Kuryło