Warsztaty o greckich tradycjach świątecznych

przez Fundacja Hagia Marina

W dniach 11-12 stycznia, przybyły z Aten na zaproszenie biskupa supraskiego Andrzeja, proboszcz parafii św. Mariny, ojciec Serafim Dimitriou prowadził na Podlasiu warsztaty poświęcone greckim tradycjom okresu dodekameron, czyli „dwunastu świętych dni” które rozpoczynają się Narodzeniem Chrystusa, a kończą Chrztem Pańskim.

Pierwszego dnia warsztaty odbyły się dla trzech grup wiekowych uczniów Zespołu Szkół Niepublicznych św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku. Archimandryta Serafim najmłodszym dzieciom śpiewał greckie kolędy i równolegle rękoma „malował” ikonę Narodzenia Chrystusa. Dla starszych dzieci organizował quizy.

Archimandryta Serafim gimnazjalistom zwrócił uwagę, że jeszcze nie tak dawno kolędująca młodzież nie oczekiwała za to pieniędzy, lecz zadowalała się otrzymanymi słodyczami, wypiekanymi według tradycyjnych receptur. Wspominał też, na czym polega szczęśliwe życie. Tłumaczył, że jeśli człowiek wróci na wieś to będzie szczęśliwy, bo życie nam daje ziemia a nie supermarket. A w mieście chociaż żyjemy blisko siebie, to nasze dusze nie są sobie tak bliskie, jak na wsi. Było to dobre nawiązanie i swego rodzaju podpowiedź spędzenia najbliższych ferii zimowych u dziadków na wsi.

Wieczorem o. Serafim uczestniczył w środowym akatyście przed Supraską Ikoną Bogarodzicy. Po jego zakończeniu odebrał oficjalne podziękowania za wspólną modlitwę od biskupa supraskiego Andrzeja. Następnie był obecny na spotkaniu z cyklu „Supraskie Środy”.

W czwartek gość poprowadził warsztaty w dwóch szkołach położonych na terenie supraskiej przyklasztornej parafii – Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodniczkach i Sportowej Szkole Podstawowej w Supraślu. W obu szkołach witała go dyrekcja, na spotkaniu obecne było grono pedagogiczne i uczniowie. Dzieci były bardzo zadowolone, zaśpiewały ojcu kolędy różnych tradycji, a przedszkolaki w Ogrodniczkach przygotowały także laurkę. Wieczorem o. Serafim uczestniczył w świątecznym spotkaniu bractw organizowanym przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej w CKP w Białymstoku, gdzie także opowiadał o greckich zwyczajach świątecznych.

Sławek Kiryluk

Fot:. Mikołaj Onoszko, Maciej Gruszewski, Marcin Surynowicz, Sławek Kiryluk