Zapraszamy Państwa do współpracy, zapoznania się z inicjatywami prowadzonymi przez naszą fundację oraz dzielenia z nami radości inspirującego greckiego słońca!

Historia

Fundacja „Hagia Marina” ma swój początek w 1998 roku w Atenach, kiedy to polscy i greccy studenci postanowili działać wspólnie na rzecz poznania swoich historii i kultur oraz zacieśnienia więzów między Polską a Grecją.

W międzyczasie...

Efektem tych działań było powołanie do życia Centrum Kultury „Hagia Marina” i Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych i Gospodarczych „Egida” w 2011 roku.

...aktualnie

W roku 2018 powstała w Polsce siostrzana organizacja- Fundacja „Hagia Marina”, by jeszcze efektywniej realizować cele statutowe i misję, która jest naszą codzienną motywacją do działania.

Centrum Kultury „Hagia Marina” współpracuje z Ministerstwami Spraw Zagranicznych, Kościołami i innymi fundacjami obu krajów, jako cel stawiając budowanie i zacieśnianie przyjaźni między:

POLSKĄ a GRECJĄ

Nasze ostatnie projekty:

 

Ostrobramska 2023

Wspólne Ścieżki - Common Paths

Senat Polonii Europy 

Polska-Ukraina: Sąsiedztwo 4.0 

Festiwal Ostrobramski w Grecji 2021

Festiwal Ostrobramski w Grecji 2022

W roku 2018 powstała w Polsce siostrzana organizacja- Fundacja „Hagia Marina”, by jeszcze efektywniej realizować cele statutowe i misję, która jest naszą codzienną motywacją do działania.

Zapraszamy Państwa do współpracy, zapoznania się z inicjatywami prowadzonymi przez nasza fundację oraz dzielenia z nami radości inspirującego greckiego słońca!

Aktualności

Ostrobramska 2023

“Ostrobramska 2023” – XXVI Jubileuszowy Festiwal Ostrobramski jest kontynuacją Uroczystości ku czci Ostrobramskiej Ikony Matki Bożej, które swój początek mają w Atenach w 1997 roku i stanowi przegląd kulturalnych, dyplomatycznych, politycznych i społecznych relacji polsko – greckich.Od kilku lat biorą w nim udział liczne delegacje polskich parlamentarzystów, samorządowców i działaczy społecznych z Polski. Składa się…

Wspólne Ścieżki – Odmień z nami swoje życie zawodowe!

Poradnik przeznaczony jest dla nauczycieli i kadry pedagogicznej zajmujących sięzawodowym kształceniem uczniów, studentów oraz osób dorosłychnakierowanych na prace z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,imigrantami, osobami pochodzącymi z mniejszości narodowych lub etnicznychzamieszkujących teren woj. podlaskiego. Przejdź do poradnika

Senat Polonii Europy – podsumowanie projektu

Podczas projektu “Senat Polonii Europy” w 2022 roku odbył się panel dyskusyjny z udziałem Ambasadora Tomasz Orłowskiego oraz Michała Kabacińskiego. Uczestnicy mieli również okazję zwiedzić Sejm, gdzie zostali przywitani przez Elżbietę Witek. W trakcie projektu odbyły się także wizyty studyjne w Krakowie, podczas których zwiedzono m.in. Wawel i inne zabytki miasta. Projekt skupiał się na…

Parafia Św. Mariny w Atenach

Obecność i kult Ostrobramskiej Ikony Matki Bożej w parafii św. Mariny są związane z wizytą w Atenach w lutym 1997 roku ówczesnego arcybiskupa Białostocko- Gdańskiego, a dzisiaj Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy. Po Boskiej Liturgii, którą celebrował razem z biskupem Diavlii Damascenem (dzisiaj Metropolita Dydimoteichu i Orestias) 16 lutego 1997 w parafii św. Mariny w Atenach- Heliopolis, podarował dla parafii kopię Ostrobramskiej Ikony Matki Bożej. Od tego czasu kult ikony rozprzestrzenił się w Atenach, co zaowocowało wieloma pielgrzymkami Greków do Białegostoku i Wilna, oraz napisaniem Akatystu przez mniszki klasztoru Chrystusa Zbawiciela w Attyce. W 2003 roku ówczesny Arcybiskup Aten i całej Hellady Chrystodoulos ustanowił dzień 16 lutego lokalnym świętem diecezjalnym, zaś w 2008 roku jego następca, Arcybiskup Hieronim II dokonał poświęcenia kaplicy, którą po dziś dzień zdobią flagi Polski, zaś Ambasador RP w Atenach zajmuje honorowe miejsce na tronie, naprzeciwko tronu biskupiego.

Fundacja Hagia Marina

Adres:

ul. Dywizjonu 303 161A lok. 25
01-470 Warszawa

Designed by: NIKSON.