Fundacja Hagia Marina

Fundacja „Hagia Marina” ma swój początek w 1998 roku w Atenach, kiedy to polscy i greccy studenci postanowili działać wspólnie na rzecz poznania swoich historii i kultur oraz zacieśnienia więzów między Polską a Grecją. Na początku były to krótkie projekty kulturoznawczo- językowe, które odbywały się w Krakowie i Tesalonice. Z czasem działalność rozszerzyła się na organizację obozów młodzieżowych w Grecji, co okazało się świetną inicjatywą realizowaną w okresie wakacyjnym praktycznie co roku.

Efektem tych działań było powołanie do życia Centrum Kultury „Hagia Marina” i Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych i Gospodarczych „Egida” w 2011 roku. Od tego momentu następuje intensyfikacja działań na płaszczyźnie promocji kultury i historii polskiej w Grecji, jak też integracji greckiej i polskiej młodzieży.

Centrum Kultury „Hagia Marina” współpracuje z Ministerstwami Spraw Zagranicznych, Kościołami i innymi fundacjami obu krajów, jako cel stawiając budowanie i zacieśnianie przyjaźni między Polską i Grecją. Nasze ostatnie projekty to otwarcie Funduszu Stypendialnego kierowanego do studentów z Polski jak też doraźna pomoc humanitarna będąca odpowiedzią na kryzys gospodarczy i migracyjny ostatnich lat. Dzięki zaangażowaniu oraz aktywności naszych sympatyków i członków możemy ciągle się rozwijać z radością dając z siebie jak najwięcej.

W roku 2018 powstała w Polsce siostrzana organizacja- Fundacja „Hagia Marina”, by jeszcze efektywniej realizować cele statutowe i misję, która jest naszą codzienną motywacją do działania.

Zapraszamy Państwa do współpracy, zapoznania się z inicjatywami prowadzonymi przez nasza fundację oraz dzielenia z nami radości inspirującego greckiego słońca!

Nasze inicjatywy 

https://sciezki-niepodleglosci.pl/ https://www.obozy-grecja.pl/